Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinei
direktorei Teresei Birutei Burauskaitei

Adresas ryšiui: L. Kerosierius, tel. 231 81 11 el. p. vilnius@sajudis.lt

     DĖL PARTIZANO ANTANO KRAUJELIO ŽEMINIMO

          PARAŠŲ RINKIMAS


     Lietuvos partizanai 1944 -1953 metais kovojo prieš sovietinius okupantus. Apie 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų žuvo kovose. Dešimtys tūkstančių partizanų ir jų rėmėjų buvo įkalinti ir ištremti į gulagus. Tai pasaulyje, neturinti analogų, partizaninė kova.
     Viena iš ryškiausių asmenybių kovojusių prieš okupantus buvo partizanas A. Kraujelis. Jis žuvo priešų apsuptas 1965 metais – tai buvo paskutinis partizanas žuvęs nuo okupantu. Susidorojimo su A. Kraujeliu operaciją vykdė tuometinis KGB-MVD generolas M. Misiukonis.
     Lietuvių tauta ant Nepriklausomybės aukuro sudėjo daug aukų. Daugybę Laisvės kovotojų pagerbė ir įamžino LIETUVA.
     Šiuo metu atsiranda dar Lietuvoje žmonių niekinančių partizaninę kovą prieš okupantus ir žmones dalyvavusius tose kovose.
     A. Sakalas ir J. Jurgelis pastaruoju laiku ypatingai įvairiausiais būdais niekina Lietuvos didžiavyrį A. Kraujelį.
Mes, Lietuvos Laisvės kovotojai ir sąjūdininkai dalyvavę Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo ir apgynimo kovose, prašome Jūsų dar kartą pateikti oficialią Jūsų turimą medžiagą apie A. Kraujelio didvyrišką kovą ir paneigti A. Sakalo ir J. Jurgelio niekinimus.

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com