Pagrindinis

 

LT     EN     RU


 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR sveikatos apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

     Dėl alkoholio reklamos draudimo

Vilnius, 2014-10-15

     2011 03 30 grupė žiniasklaidos ir alkoholio verslo organizacijų atstovų kreipėsi į Seimo vadovybę ir į Seimo narius prašydami panaikinti 2008 04 18 priimtą alkoholio reklamos draudimo įstatymą, kuris turėjo įsigalioti nuo 2012 01 01.
     2011 05 10 alkoholio reklamos uždraudimo svarstymo iniciatoriai - Seimo nariai V. Matuzas, K. Kuzminskas, J. Razma, A. Bilotaitė, S. Stoma, V. Mazuronis, P. Luomanas (jis atsisakė), K. Masiulis, E. Tamašauskas, S. Pečeliūnas, A. Butkevičius, A. Melianas, K. Daukšys, V. Bacevičius įregistravo LR Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų projektus, kuriais buvo siekiama atšaukti 2012 metų sausio 1 dieną turėsiantį įsigalioti alkoholinių gėrimų reklamos draudimą.
     2011 m. gruodžio 6 d. LR Seimas per rekordiškai trumpą laiką panaikino alkoholinių gėrimų reklamos draudimo įstatymą. Tada Seimas neatsižvelgė į daugybės Lietuvos žmonių, visuomeninių organizacijų ir Katalikų Bažnyčios prašymus, kad Lietuvoje būtų uždrausta alkoholinių gėrimų reklama ir kad Lietuva būtų blaivinama.
     1998 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Lietuvos sveikatos programą, kurioje iki 2010 metų alkoholio vartojimą buvo numatyta sumažinti 25 procentais. 1998 metais vienas Lietuvos gyventojas vidutiniškai suvartojo 9,1 litro absoliutaus etilo alkoholio. Buvo planuojama, kad 2010 metais kiekvienas Lietuvos pilietis vidutiniškai išgers apie 6,8 l absoliutaus alkoholio. Tačiau 2010 m. kiekvienas išgėrė po 10,9 l. Taigi kiekvienas Lietuvos pilietis išgėrė po 4,1 l absoliutaus alkoholio daugiau negu valstybė pagal Seimo ir Vyriausybės programas buvo įsipareigojusi. TAI KATASTROFIŠKI IR LIETUVĄ ŽUDANTYS RODIKLIAI.
     2014 metais Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė informaciją, kurioje Lietuva pagal suvartojamą alkoholio kiekį, tenkantį vienam žmogui per metus, tarp Europos Sąjungos valstybių užima PIRMĄJĄ VIETĄ, o PASAULYJE TREČIĄ VIETĄ – kiekvienas mūsų šalies gyventojas išgeria po 15,4 l absoliutaus etilo alkoholio. Tam „LAIMĖJIMUI“ pasiekti ypatingą vaidmenį suvaidino 2011-12-06 priimtas alkoholio reklamos legalizavimo įstatymas. Šis Lietuvą valdžiusiųjų ir valdančiųjų, politikierių ir girtuoklių TRIUMFAS – reiškia, kad:
1. Maisto įstaigas ir viešus renginius užvaldė aludariai, nes alus yra jaukas stipriems alkoholiniams gėrimams
2. Alkoholio vartojimo daroma žala pagal užsienio šalių specialistų skaičiavimo patirtį Lietuvoje per metus sudaro apie 1,5 milijardų litų.
3. Lietuva dėl alkoholizmo kasmet praranda apie 4,5 mlrd. litų BVP.
4. Už kiekvieną iš alkoholio verslo į biudžetą patenkantį litą valstybė išleidžia apie 5 litus alkoholizmo pasekmėms likviduoti.
5. Ligonių kasos kasmet alkoholio pasekmėms gydyti išleidžia apie 1 milijardą litų.
6. Žiniasklaida, internetas kasdien platina šiurpių šeimų dramų, autoįvykių, jaunimo, teisėsaugos ir politikų sukeltų alkoholio pasekmių.
7. Pasirengiant pirmininkavimui Europos Sąjungai LR Seimo vadovybė atidarė Seime 3 alkoholiu prekiaujančius taškus. Frakuoti ir padabinti barmenai dykai vaišino alkoholiniais gėrimais EUROPINIŲ RENGINIŲ DALYVIUS.
LR Seimas, daugiau kaip po 3,5 metų VILKINIMO PROCEDŪRŲ, 2014-06-26 patvirtino Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programą, kurioje numatyta 2020 metais legalaus alkoholio suvartojimas vienam gyventojui per metus 9,5 litro absoliutaus alkoholio, o 2025 metais – 8,5 litro. 2012 metais buvo suvartojama 13,0 l. GERA PROGRAMA.
Tokia Seimo iniciatyva suteikė daug vilčių Lietuvos žmonėms. Tačiau per praėjusius 4 mėnesius Lietuvą valdantys ir opozicionieriai praktiškai nieko nepadarė, kad būtų mažinama girtuoklystė Lietuvoje.
     Daugybė Lietuvos žmonių, organizacijų, tarp jų ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, mokslininkų ir Katalikų Bažnyčia ėmėsi daugelio veiksmų alkoholizmui mažinti.
     2014-06-20 LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija priimtoje rezoliucijoje „Dėl alkoholio vartojimo“ įrašė „... Labiau riboti alkoholio reklamą ...“ LR Seimas ir vyriausybė į šitą LABAI SVARBŲ pasiūlymą iki šiol visiškai nesureagavo.
     Atkreipiame dėmesį, kad 2011 metais įteisinant alkoholio reklamą lemiamą vaidmenį suvaidino Seimo valdančioji dauguma, o įstatymo svarstymą ir priėmimą lėmė Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partija ir jos nariai - V. Matuzas, K. Kuzminskas, J. Razma, A. Bilotaitė, S. Stoma, K. Masiulis, S. Pečeliūnas, kurie neįsiklausė į žmonių protestus ir į Arkivyskupo S. Tamkevičiaus 2011-11-07 viešą kreipimąsi į LR Seimo narius dėl alkoholio reklamos „Moralės ir demokratijos egzaminas Seimo nariams“. Tik šių parlamentarų dėka ir visai TS-LKDP frakcijai netramdant šių paminėtų alkoholio propaguotojų Seimas įteisino alkoholio reklamą nuo 2012 01 01.
     LR Seimas per pastaruosius metus iš Lietuvos žmonių, mokslininkų ir organizacijų yra gavęs daug medžiagos apie alkoholio daromą žalą ir pasiūlymų apie alkoholio plėtros mažinimą. Tačiau valdantieji ir opozicionieriai nereaguoja.
Politikai ir Lietuvą valdantieji giria visuomenininkus už iniciatyvas ir kovą prieš alkoholizmą, tačiau patys nieko nedaro ir tuo skatina alkoholizmo plėtrą.
Vadovaujantis aukščiau išdėstytu Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba PRAŠO:
1. Nedelsiant uždrausti alkoholinių gėrimų reklamą.
2. Skubiai įgyvendinti visus Seime įregistruotus pasiūlymus dėl alkoholinių gėrimų daromos žalos.
3. Parengti ir įgyvendinti kompensacines priemones alkoholinių gėrimų gamintojams, siekiantiems pasitraukti iš verslo. Už žemės nedirbimą ūkininkams mokamos milžiniškos Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšos, kai daugybė žmonių pasaulyje gyvena ant skurdo ribos arba badauja.
4. Kviečiame nebalsuoti savivaldos ir Seimo rinkimuose už partijas ir jų kandidatus, propaguojančius alkoholinius gėrimus.
5. Vyriausybę kiekvieną antradienį pateikti informaciją Seimui ir išplatinti žiniasklaidoje apie alkoholio sukeltas pasekmes per praėjusią savaitę.
6. Mažinti socialinę atskirtį.
7. Lietuvą valdančiuosius ir politikus dėl alkoholio vartojimo mažinimo imtis panašių priemonių ir skirti lėšų, kaip agituojant dėl LITO pakeitimo į EURĄ.
Visiems žinoma, kad pagrindiniai alkoholio vartojimo svertai yra Lietuvą valdančiųjų ir politikų rankose.
2014-06-26 patvirtinta Sveikatos programa turi būti viešai paskelbta ir diskutuojama žiniasklaidoje dėl jos įgyvendinimo.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: +370 699 37691, vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com