Pagrindinis

 

LT     EN     RU


 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Jo Ekscelencijai Europos Sąjungos Prezidentui Herman van Rompuy
Pasaulio sveikatos organizacijos generalinei direktorei Margaret Čen
Europos Sąjungos sveikatos ir vartotojų reikalų komisarui Tonio Borg
Europos Sąjungos Parlamento nariams

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR sveikatos apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

          K R E I P I M A S I S

     Dėl alkoholinių gėrimų ženklinimo


Vilnius, 2014-10-01

     2014-9–26 d. Vilniuje vyko pirmoji Baltijos šalių konferencija „Prenatalinė alkoholio vartojimo prevencija“. Konferencijoje dalyvavo apie 400 žmonių. Joje žymūs Lietuvos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Olandijos, Estijos, Latvijos, Pasaulio sveikatos organizacijų mokslininkai, gydytojai, politikai, studentai, pedagogai, socialiniai darbuotojai ir visuomenės veikėjai dalijosi mokslo laimėjimais ir patirtimi apie alkoholio įtaką nėštumui. Konferencijos dalyviai išsamiai aiškino, jog alkoholį vartojančios motinos dar negimusius vaikus pasmerkia psichologinei, protinei bei fizinei negaliai ir kančiai – subrendę jie gausins neįgaliųjų ir pasmerktųjų gretas. Pateikta informacija iškėlė daugybę klausimų ir spręstinų problemų, iš kurių viena svarbiausių – alkoholio vartojimo prevencija, nes pasaulyje plečiama alkoholio gamyba bei vartojimas ir smarkiai daugėja su tuo susijusių neigiamų padarinių.
     2014 metais Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė informaciją, kurioje Lietuva pagal suvartojamą alkoholio kiekį, tenkantį vienam žmogui per metus, tarp Europos Sąjungos valstybių užima PIRMĄJĄ VIETĄ – kiekvienas mūsų šalies gyventojas išgeria po 15,4 l absoliutaus etilo alkoholio.
     1998 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Lietuvos sveikatos programą, kurioje iki 2010 metų alkoholio vartojimą buvo numatyta sumažinti 25 procentais. 1998 metais vienas Lietuvos gyventojas vidutiniškai suvartojo 9,1 litro absoliutaus etilo alkoholio. Buvo planuojama, kad 2010 metais kiekvienas Lietuvos pilietis vidutiniškai išgers apie 6,8 l absoliutaus alkoholio. Tačiau 2010 m. kiekvienas išgėrė po 10,9 l. Taigi kiekvienas Lietuvos pilietis išgėrė po 4,1 l absoliutaus alkoholio daugiau negu valstybė pagal Seimo ir Vyriausybės programas buvo įsipareigojusi. TAI KATASTROFIŠKI RODIKLIAI.
     2011 m. gruodžio 6 d. LR Seimas per rekordiškai trumpą laiką panaikino Alkoholinių gėrimų reklamos draudimo įstatymą. Tada Seimas neatsižvelgė į daugybės Lietuvos žmonių, visuomeninių organizacijų ir Katalikų Bažnyčios prašymus, kad Lietuvoje būtų uždrausta alkoholinių gėrimų reklama ir kad Lietuva būtų blaivinama. Lietuvos valdžios elitas ir politikai pasiekė, kad Lietuva klimpsta vis gilyn į alkoholio liūną ir ,,įšsiveržė“ į pirmaujančiųjų Europos Sąjungoje alkoholikų gretas PAGAL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ SUVARTOJIMĄ.
     Vilniaus Sąjūdžio taryba dėl didėjančio alkoholio vartojimo daugelį kartų kreipėsi į Lietuvos vadovus, institucijas ir politikus – JIE NEREAGUOJA. Vilniaus Sąjūdžio taryba 2014 m. birželio 4 d. parašė laišką Jo Šventenybei Popiežiui Pranciškui apie alkoholiu naikinamą Lietuvą.
     Vilniaus Sąjūdžio taryba KONSTATUOJA:
1. Pasaulyje didėja alkoholinių gėrimų gamyba ir vartojimas.
2. Europos kontinento alkoholinių gėrimų vartotojai pirmauja tarp kitų pasaulio kontinentų.
3. Alkoholio verslas kasdien įtraukia į alkoholikų gretas naujų žmonių ir pasmerkia juos kančiai ir išsigimimui, nes žmonės, vartojantys alkoholinius gėrimus, degraduoja ir gimdo sunkiai gydomą alkoholikų kartą.
4. Kasdieną gimsta vaikai, kurių dalis užkrėsti alkoholio sukeltomis ligomis ir tampa potencialiais ligų platintojais.
5. Alkoholio vartojimas yra sukėlęs didesnių ir grėsmingesnių padarinių negu karai.
6. Valstybinės institucijos, pareigūnai ir politikai kovoja su žmonių diskriminavimo apraiškomis, teroristiniais išpuoliais, Konstitucijos ir teisės aktų pažeidimais, ligų sukėlėjais, tačiau jie nekovoja su alkoholizmo pramonės civilizacijos naikinimu, keliančiu didžiausią grėsmę esamai visuomenei ir ateinančioms kartoms.
7. Žmonės puikiai žino, kad nė vienas verslininkas neužsiima nepelningos produkcijos gamyba, tačiau valstybė ant savo valstybės piliečių pečių užkrauna alkoholio neigiamų padarinių naštą.
8. Nepamirškime, kad baltaodžiai senąsias civilizacijas naikino „degančiuoju vandeniu“, t. y. alkoholiu. Turėtume žinoti, kad baltaodžiai, kaip ir jų aukos, pasaulyje yra labiausiai pažeisti alkoholio.
9. Visiems yra žinoma, kad valstybinės institucijos, pareigūnai ir politikai planuoja alkoholio pramonę, duosiančią milžiniškas pajamas, o nuostolius ir neigiamus padarinius užkrauna ir užkraus ant valstybės piliečių pečių – TAI YRA AMORALIAUSIA POLITIKA, ŽEMINANTI ŽMOGAUS ORUMĄ IR KONSTITUCINES NUOSTATAS.
10. Kai kurios partijos ir partijų nariai bei valstybių pareigūnai skatina alkoholio verslo plėtrą, naujų darbo vietų kūrimą alkoholizmo pramonėje, nes tokiems ATSIDĖKOJAMA ir sudaromos lengvatinės sąlygos dalyvauti žiniasklaidoje.
11. Daugeliui yra žinoma, kad valstybė alkoholio vartojimo padariniams likviduoti išleidžia 5 kartus daugiau lėšų nei surenka iš prekybos alkoholiniais gėrimais.
12. Visiems yra žinoma, kad alus, sidras, šampanas ir energiniai gėrimai yra labai kenksmingi jaunų žmonių sveikatai – jie yra pirmieji gėrimai, kurie padeda jaunimą įtraukti į alkoholizmo liūną.
13. Pasaulyje priimta kenksmingus ir pavojingus sveikatai gaminius, objektus, reiškinius, produktus žymėti tam tikrais ženklais, pavyzdžiui, kaukolės su sukryžiuotais kaulais ženklu.
14. Viena iš svarbiausių alkoholio prevencijos priemonių – drausti alkoholinių gėrimų reklamą.
15. Atsakomybę dėl didėjančio alkoholio vartojimo ir smarkiai plintančius neigiamus padarinius turi prisiimti valstybių vadovaujančios institucijos, politikai ir verslininkai.
Vilniaus Sąjūdžio taryba, kreipdamasi į Jus:
1. Prašo informuoti valstybių vadovus apie šį kreipimąsi ir gelbėti žmones nuo alkoholinių gėrimų vartojimo grėsmių.
2. Prašo kuo skubiau ir efektyviau mažinti alkoholio vartojimą nėščiosioms ir jaunimui.
3. Prašo uždrausti alkoholinių gėrimų reklamą.
4. Siūlo ant alkoholinių gėrimų etikečių spausdinti kaukolės su sukryžiuotais kaulais ženklą, užimantį 75 proc. etiketės dydžio.

Tarybos pirmininkas L. KerosieriusEkonomikos ir socialinės grupės vadovė R. Jakučiūnienė

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: +370 699 37691, R. Jakučiūnienė: +370 675 94107 el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com