Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio lietuvių bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

         K R E I P I M A S I S

     Nuskriaustųjų žeminimas ir niekinimas


Vilnius, 2014 03 05
     Prieš keletą mėnesių aukščiausieji politikai, aukščiausios valstybės institucijos ir jų pareigūnai pradėjo ieškoti lėšų nuostoliams, kuriuos pasaulinės krizės metu patyrė pagyvenę ir mažas pajamas gaunantieji, kompensavimui.
Valdžios atstovai paskelbė, kad šiems tikslams reikėsią daugelio milijonų litų, ir jie būsią surinkti padidinus alkoholinių gėrimų akcizą.
     Primename, kad 2008 – 2012 metų kadencijos Seimas ir vyriausybė priėmė pasaulinės krizės „Valstybės gelbėjimo programą“, o didelę dalį trūkstamų lėšų nusprendė gauti iš labiausiai socialiai pažeidžiamos gyventojų grupės – pensininkų, politinių kalinių, tremtinių, Laisvės kovotojų ir mažas darbines pajamas gaunančių gyventojų.
     Prieš mėnesį visos žiniasklaidos institucijos masiškai rypavo, kad ALKOHOLIO GAMINTOJAI ir VARTOTOJAI padengs politikų įsiskolinimą šiems žmonėms. Valdininkai vardijo vis didesnį alkoholio gaminių akcizinių milijonų skaičių ir aiškino, kad ALKOHOLIO AKCIZE yra neišsenkami pajamų lobiai ir kad dar bus BLAIVINAMA LIETUVA.
     Atkreipiame dėmesį, kad Konstitucinis teismas 2013 07 01 įpareigojo vyriausybę atstatyti neteisėtai sumažintas teisėjų ir valstybės pareigūnų algas ir kompensuoti jų patirtus nuostolius. Konstituciniam teismui nerūpėjo, iš kokių šaltinių bus atstatytos nusavintos lėšos.
     Visi šie NUKENTĖJUSIEJI jau senai pradėjo gauti kompensacijas. Didieji politikai ir valdininkai jau gauna padidintus atlyginimus. Šioms išmokoms kažkodėl niekas neieškojo papildomų valstybės lėšų šaltinių.
     Primename, kad būtent pensininkai, politiniai kaliniai, tremtiniai ir Laisvės kovotojai išgyveno žiauriausio genocido bei sunkaus komunistinio gyvenimo laikmečius, tačiau šie žmonės suprato pasaulinės krizės grėsmes, neaimanavo, nekėlė riaušių dėl sunkaus gyvenimo ir aukojosi dėl Lietuvos ateities. Betgi, kai vis aiškėja, kad pasaulinė krizė buvo sukelta didžiausių pasaulio turtuolių iniciatyva, kad apie tai žinojo ne vienos valstybės vadovai, kad Konstitucinis teismas nustatė, jog teisėjams ir valstybės pareigūnams atlyginimai buvo sumažinti neteisėtai, daugeliui žmonių darosi nebeaišku, kodėl neteisybė atstatoma tik daliai piliečių ir kyla vis daugiau abejonių, klausimų bei pretenzijų.
Biudžeto pajamų papildymas didinant alkoholinių gėrimų akcizus SUBLIUŠKO. Manoma, kad tam turėjo įtakos Seimo, vyriausybės ir alkoholizmo industrijos slaptai vykdoma Lietuvos ŽMONIŲ NUGIRDYMO POLITIKA. Prisiminkime, kaip 2011 m. pavasarį žymūs politikai, matyt, paprašyti alkoholio industrijos atstovų, inicijavo alkoholio reklamos draudimo įstatymo sužlugdymą ir kaip Seimas, 2011 12 06 įteisino viešą alkoholinių gėrimų reklamą. Tuo metu ir taip jau buvo aišku, kad Lietuva pagal alkoholio vartojimą vienam gyventojui yra tarp pirmaujančių pasaulio valstybių, kad už gautą 1 litą įplaukų į biudžetą iš alkoholio – valstybė išleidžia 5 litus alkoholio pasekmių likvidavimui. O NUŽUDYTŲ ir    NUKENTĖJUSIŲJŲ dėl alkoholio vis DAUGĖJA! Prisigėrę politikai, policininkai, valdininkai, įvairiausios „žvaigždės“ ir eiliniai mirtingieji žudo gyventojus. Susidaro nuomonė, kad aukščiausieji politikai ir aukščiausios institucijos siekia, kad Lietuva pagal alkoholio vartojimą pirmautų pasaulyje, kaip tai padarė korupcininkai
     Primename, kad biudžeto pajamos, gautos iš alkoholizmo industrijos veiklos, yra SUTEPTOS ŽMONIŲ GYVYBĖMIS, KRAUJU, NELAIMĖMIS, TRAGEDIJOMIS, NETEKTIMIS, SKANDALAIS ir MILŽINIŠKAIS MATERIALINIAIS NUOSTOLIAIS.
Nei praėjusios, nei šios kadencijos Seimai bei vyriausybės neatsiprašė nukentėjusiųjų dėl sunkmetyje patirtos moralinės ir materialinės žalos, o kai kurie įstatymų kūrėjai net bando įrodinėti, kad mirusiems visiškai neprivalu kompensuoti patirtus nuostolius. KONSTATUOJAME, kad Lietuvos piliečiai patys pasirūpina gyvenimu ir daugelis sukaupia palikimą išeidami Anapilin. Politikai ir valdantieji ekonomiškai nusmukdė gyvuosius ir draudžia grąžinti artimiesiems mirusiųjų patirtus nuostolius artimiesiems kaip išėjusių palikimą.
     Jie per savo ilgametį darbą sukūrė valstybei milžiniškus turtus, kuriuos valdantieji parceliuoja kaip jiems patinka. Todėl reikalaujame nesiūlyti alkoholinių pinigų kaip kompensaciją, nežeminti ir neniekinti žmonių.
     Aukštai pakylėtiems nepavyko papildyti valstybės biudžeto iš alkoholio industrijos PREKIŲ AKCIZŲ, kadangi tie pinigai kasdien naudojami VALSTYBĖS NAIKINIMO ir ŽMONIŲ ŽUDYMO SMAGRAČIUI SUKTI.
     Reikalaujame skubiai sustabdyti bet kokį atlyginimų didinimą politikams ir valdininkams, kol nebus kompensuoti pasaulinės krizės metu patirti nuostoliai VISIEMS BE IŠIMTIES PILIEČIAMS.
     Kviečiame nuskriaustuosius aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Prisiminkime, kad 1991 Sausio 13-osios pergalę iškovojo ir Nepriklausomybę apgynė tik susitelkę Lietuvos žmonės. Nebijokime sakyti teisybės ir imkimės ryžtingesnių veiksmų dėl Lietuvos ateities.
     Artėja didžiausi politiniai įvykiai - Prezidento, Europos parlamento, savivaldos ir Seimo rinkimai. Todėl, prieš įmesdami balsą į urną, pasidomėkime, kaip kandidatai ir partijos tarnavo Lietuvos žmonėms.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingas sekretorius A.Budriūnas.
Socialinės grupės vadovė R. Jakučiūnienė

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.
Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas: + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė: + 370 675 94107
el. p. vilnius@sajudis.com
www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com