Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekselencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio lietuvių bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui Ričardui Malinauskui
Vilniaus merui A. Zuokui
Vilniaus savivaldybės tarybos nariams
Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos prezidiumo nariams
Žiniasklaidai


     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto Sąjūdžio tarybos

          P a r e i š k i m a s

     Dėl sovietinių skulptūrų ant Žaliojo tilto


Vilnius 2014.02. 26

     Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba 2013-12-18 kreipėsi į Jus Pareiškimu prašydama
     1. Išreikšti savo nuomonę dėl sprendimo išsaugoti minėtas skulptūras moralinio,
politinio ir istorinio pagrįstumo.
     2. Įpareigoti LRS Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą (ŠMKK) apsvarstyti mūsų 2013-09-04 ir 2013-12-04 raštus ir atsakyti į juos.
Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba dėkoja:
a) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai už 2014-01-21 d. laišku Nr.(1D-4901)-2D-382 išsakytą aiškią nuomonę - ,,...mes kreipėmės į Lietuvos Respublikos Kultūros ministeriją ir paprašėme apsvarstyti galimybę atšaukti valstybės saugomo paveldo objekto statusą Vilniaus Žaliojo tilto skulptūroms. „
b) Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkei Danguolei Novickienei už mūsų palaikymą: ,,Pasaulio lietuvių bendruomenė palaiko Jūsų norą nedelsiant pašalinti nuo Žaliojo tilto sovietines skulptūras ir jas išbraukti iš Kultūros vertybių registro. Siūlo šį klausimą svarstyti LR Seimo ir PLB komisijoje.
     Mus stebina, kad negavome jokios informacijos iš Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos prezidiumo, nors jų atstovas K. Masiulis pateikė Seimui įstatymo projektą dėl skulptūrų nuo Žaliojo tilto nukeldinimo.
2013-12-11 d. LR Seimas taip ir nesvarstė mūsų 2013-09-04 ir 2013-12-11 pareiškimų ir neatsakė į juos. Tą dieną LRS ŠMKK svarstė tik vieną klausimą - LR Kultūros ministerijos teiginį ,, ŽALIOJO TILTO SKULPTŪROS ŠIANDIEN YRA PAMINKLAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI“.ir įpareigojo Kultūros ministeriją atšaukti 2013-10-03 d atsakymą pareiškėjams ir suformuluoti naujai .
     Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba iki šiai dienai negavo jokio atsakymo šiuo klausimu nei iš Kultūros ministerijos, nei iš LRS ŠMKK. Peršasi išvada, kad , kad į minėtą ŠMKK sprendimą niekas net nesureagavo.
     Paslaptinga tyla Kas trukdo šio klausimo svarstymui?
     Susidaro nuomonė, kad Lietuvos Respublikos Seimas visiškai nusišalino nuo šio klausimo sprendimo.
Mes vis dar tikimės atsakymo ir dialogo šiais klausimais.


Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Sekretorė R. Jakučiūnienė


Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas


Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.
Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837,
L. Kerosierius: +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas: + 370 699 37691
G. Adomaitis: + 370 611 30131
el. p. vilnius@sajudis.com
www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com