Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos 2014 02 12 dienos

         D A R B O T V A R K Ė


Vasario mėnesio šventės ir trumpa mėnesio istorinių įvykių apžvalga - G. Adomaitis
Vasario 16 –osios minėjimas – pranešėjas G. Adomaitis
1944 02 23-25 sovietai ištrėmė visą ČEČĖNŲ tautą
1989 02 22 Lietuvos komunistų partijos CK biuras uždraudė televizijos laidą „Atgimimo banga“

1. Apie valstybės ir politikos aktualijas,
2. Apie Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvą V. Landsbergiui suteikti Prezidento statusą – A. Budriūnas, P. Rutkauskas,
3. Apie parašų rinkimą ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir teritorinį vientisumą,
4. Apie darbų organizavimą 2014 metais – tarybos nariai,
5. Apie Vasario 16-osios minėjimo renginius – darbotvarkės pridedamos
6. Apie neigiamą alkoholio reklamą žiniasklaidoje – A. Juknevičius,
7. Dėl seniūnaičių asociacijos kūrimo – A. Augulis, P. Rutkauskas,
8. Apie Kazokiskiu bendruomenes ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos laimėtą bylą, kad Kazokiškių sąvartynas veikia neteisėtai – L. Kerosierius,
8.1. Kreiptis į JE LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę, kad priimtų pokalbiui Vilniaus Sąjūdžio tarybos (5 asmenys), Kazokiškių bendruomenės (4 asmenys) ir akademinės bendruomenės (4 asmenys) asmenų delegaciją dėl neteisėtų valstybės institucijų, kai kurių politikų ir verslininkų veiksmų organizuojant, statant ir eksploatuojant Kazokiškių sąvartyną,
8.2. Parašyti laišką Valstybės kontrolei prašant ištirti ir išsiaiškinti apie valstybės lėšas eksploatuojant Kazokiškių sąvartyną be teisėtų TIPK leidimo ir poveikio aplinkai vertinimo bei Lietuvos valstybei (gamtos, žmonių sveikatos ir kultūros paminklų) padarytai žalai
8.3. Parašyti laišką Lietuvos generaliniam prokurorui Dariui Valiui apie Vilniaus Sąjūdžio tarybos 2011 11 04 kreipimosi vykdymą,
8.4. Kreiptis į LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininką Algimantą Salamakiną išsiaiškinti kaip vykdomas 2012 05 24 d. Seimo Aplinkos apsaugos komiteto laiškas LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei ir ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui Nr. S-2012-4367,
8.5. Parengti laišką Orhuso konvencijai,
8.6. Sudaryti darbo grupę - L. Kerosierius – grupės vadovas, nariai G. Adomaitis, A. Budriūnas, R. Jakučiūnienė, S. Žilinskas, suteikiant jiems atstovavimo institucijose ir teismuose įgaliojimus aukščiau įvardintų 8.1– 8.5. punktuose darbų vykdymui,
9. Seimo narys Rytas Kupčinskas 2013 12 19 įregistravo įstatymo projektą Nr. XIIP-1389 kuriuo prašoma į šventinių dienų sąrašą įrašyti “rugsėjo 8-oji – Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena), Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena” – G. Adomaitis, L. Kerosierius,
10. Pasaulio lietuvių bendruomenė atsižvelgė į Vilniaus Sąjūdžio tarybos kreipimąsi “Dėl sovietinių skulptūrų nukeldinimo nuo Žaliojo tilto“ ir inicijavo svarstymo procedūras, o prezidentūra informavo, kad kreipėsi į LR Kultūros ministeriją ir paprašė apsvarstyti galimybe atšaukti valstybės saugomo paveldo objekto statuso Vilniaus Žaliojo tilto skulptūroms – G. Adomaitis, L. Kerosierius,
11. Dėl protestų Ukrainoje – H. Martinkėnas,
12. Apie 1944 02 23-25 čečėnų tautos tremtį – L. Kerosierius, S. Makauskienė,
13. Apie Lietuvos mokslininkų, menininkų ir visuomenininkų kreipimąsi dėl Lietuvos lenkų rinkimų akcijos vykdomo Lietuvos šmeižto ir prieš mūsų šalį rašomų skundų –H. Martinkėnas,
14. Apie priimtų nutarimų vykdymą – tarybos nariai,
15. Apie Lietuvos Sąjūdžio tarybos veiklą – A. Budriūnas,
16. Įvairūs
Tarybos posėdžiai vyks: vasario 12, 26 d., pradžia 17 val. Posėdžiuose dalyvauja tarybos nariai bei kiti kviečiami asmenys.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pasiteiravimui:
A. Budriūnas, Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 673 95 837;
L. Kerosierius, tel. + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas, tel. +370 699 37691,
el. paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com.

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com