Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Teismas sudaužė valdininkų, politikų ir verslininkų galybes

2013 12 19

     Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas Kazokiškėse įsteigtas vadovaujantis LR Vyriausybės 2002 04 12 nutarimu Nr. 519.
     2007 11 23 sąvartynas buvo atidarytas.
     Apie 12 metų vietos bendruomenės, visuomeninės organizacijos, mokslininkai, Katalikų Bažnyčia, visuomenininkai bei kai kurios valstybinės institucijos ir kai kurie politikai bei Sąjūdis priešinosi neteisėtai sąvartyno statybai ir jo veiklai Kazokiškėse.
     Kazokiškių bendruomenė ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba daugelį kartų kreipėsi į Lietuvos aukščiausias institucijas, politikus, valstybės pareigūnus ir verslininkus, kad rengiantis, projektuojant, organizuojant ir statant Kazokiškių sąvartyną buvo pažeisti 32 Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminiai aktai, tarp kurių Lietuvos Konstitucijos 19, 23, 37, 42, 53, 54 straipsniai, Europos Konstitucija, Europos Sąjungos penki reglamentai, 8 LR įstatymai ir 19 LR Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir kitų institucijų teisinių aktų. 2006 03 30 ypatingos svarbos rezoliuciją „Dėl Kazokiškių sąvartyno statybos“ priėmė LR Seimas.
     Pagal Kazokiškių bendruomenės skundą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2010 10 18 priėmė sprendimą nurodydamas, kad sąvartyno veikla yra neteisėta, o sprendimo įvykdymo terminą atidėjo vieneriems metams.
     Atsakovas LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) ir tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ vietoje to, kad tinkamai įvykdytų privalomą LVAT sprendimą toliau pažeidinėjo įstatymus ir vykdė neteisėtą veiklą, klaidino atsakingas institucijas, Seimo narius, Kazokiškių bendruomenę ir Lietuvos visuomenę.
     Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 05 21 patenkino Kazokiškių bendruomenės ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos skundą dėl neteisėtų Vilniaus RAAD ir VAATC veiksmų (neteisėtai išduotas TIPK leidimas). Sprendimo vykdymą teismas atidėjo 9 mėnesiams. Šį teismo sprendimą Vilniaus RAAD ir VAATC apskundė LVAT.
     2013 12 19 d. LVAT nutarė: Atsakovas LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) ir tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ apeliacinius skundus atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 05 21 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nutartis neskundžiama. 25 puslapių nutartį pasirašė 5 teisėjai.
     LVAT nutartis yra didžiausias ir triuškinantis smūgis Lietuvos istorijoje 4 kadencijų Seimams ir jų vyriausybėms, nenorėjusioms ir ignoravusioms įsigilinti į pavaldžių institucijų, politikų, verslininkų neteisėtus ir piktavališkus veiksmus prieš Lietuvos žmones, prieš Lietuvos istoriją, prieš Lietuvos gamtą.
     Tai parodė, kad daugelį metų vietos bendruomenės, visuomeninės organizacijos, mokslininkai, specialistai, nuolatos buvo ignoruojami ir niekinami, tačiau jie sugebėjo teisiškai įrodyti valdžių, politikų ir verslininkų neteisėtus veiksmus.
     Tai smūgis partijoms vengusioms įsigilinti į žmonių prašymus, medžiojusioms rinkėjų balsus, pamiršusioms ir nepanorusioms vykdyti gyventojų prašymus ir savo rinkiminius pažadus.
     Primename, kad ankstyvą 2011 10 19 dienos rytą prie Kazokiškių šiukšlyno vartų piketavo vietos bendruomenių atstovai. Trys ekipažai sąvartyno apsaugininkų ir 2 policijos ekipažai budėjo prie šiukšlyno vartų. Buvo sužeista viena moteris, 3 piketuotojai buvo nuvežti į ligoninę ir areštuoti, ir nuteisti piniginėmis baudomis.
      Tačiau už grubius aukščiau paminėtų įstatymų pažeidimus nebuvo nubaustas nė vienas pareigūnas, politikas ar verslininkas. Policininkai vykdę egzekuciją prie šiukšlyno nebuvo patraukti atsakomybėn.
     Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vėl padėjo tašką Kazokiškių sąvartyno byloje Kazokiškių bendruomenės ir aplinkinių kaimų gyventojų naudai.
     Teismas galutinai ir neginčytinai pripažino, kad 2011 04 05 atrankos išvada negalėjo būti pagrindas išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (TIPK) eksploatuoti sąvartyną Kazokiškėse.
     Teismas sutiko su Kazokiškių bendruomenės ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos motyvais bei argumentais, kad komunalinių atliekų sąvartyno poveikis aplinkai turi būti atliktas tinkamai, įvertinant visus tokio poveikio aspektus.
Sąvartyno neteisėto eksploatavimo klausimai ginčijami nuo 2004 metų lapkričio mėnesio. Tik po 9 metų teismų maratono teismas juridiškai apgynė vietos bendruomenes, visuomenininkus.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau antrą kartą pasisakė dėl Kazokiškių sąvartyno be poveikio aplinkai vertinimo neteisėtumo.
     Kazokiškių bendruomenė ir Vilniaus Sąjūdžio taryba sieks, kad gyventojams būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala, o atsakingi darbuotojai būtų patraukti atsakomybėn.
     Kazokiškių bendruomenė ir Vilniaus Sąjūdžio taryba apie šios bylos rezultatus praneš Orhuso konvencijos Priežiūros komitetui Ženevoje.


Pagarbiai,
Leonas Kerosierius, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com