Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio lietuvių bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui Ričardui Malinauskui
Vilniaus merui A. Zuokui
Vilniaus savivaldybės tarybos nariams
Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos prezidiumo nariams
LR Kultūros ministrui Šarūnui Biručiui
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkei Audronei Pitrėnienei
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

           K R E I P I M A S I S

     Dėl LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto
     nutarimo „Dėl sovietinių skulptūrų ant Žaliojo tilto“


Vilnius 2013-12 - 18

     2013 - 09 - 04 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba išplatino reikalavimą ,,Pašalinti sovietines skulptūras nuo Žaliojo tilto“.
     2013 – 09 - 12 LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas (LRS ŠMKK) rašė, kad Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos reikalavimas pašalinti nuo Vilniaus „Žaliojo“ tilto sovietines skulptūras bus svarstomas 2013 metų spalio mėnesį.
     2013 – 09 - 12 gavome LR Kultūros ministerijos raštą ,, Dėl Žaliojo tilto skulptūrų“ su skandalingu teiginiu, kad ,,ŽALIOJO TILTO SKULPTŪROS ŠIANDIEN YRA PAMINKLAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI“ ir jų sunaikinimas ar perkėlimas nėra tikslingas.
Nesulaukę jokio svarstymo nei spalio ir net lapkričio mėnesį, 2013 – 12 - 04 išplatinome naują pareiškimą : ,, Dėl sovietinių skulptūrų ant Žaliojo tilto“.
     2013 - 12 - 09 iš LRS ŠMKK gavome kvietimą į komiteto posėdį, įvyksiantį 2013 – 12 - 11, kurio darbotvarkėje užrašyta: „Dėl Lietuvos Sąjūdžio Vilnius skyriaus kreipimosi dėl skulptūrų ant Vilniaus „Žaliojo“ tilto“.
     2013 - 12 - 11 svarstant minėtą klausimą daugelis nesuprato, kodėl komitetas pirmuoju savo veiksmu balsų dauguma nusprendė, kad posėdis neturi būti fiksuojamas vaizdo priemonėmis. Toks viešumo ribojimas labai nustebino ir suglumino į posėdį pakviestus visuomenės atstovus, kai kuriuos parlamentarus ir žiniasklaidos atstovus.
Svarstant LR Kultūros ministerijos atsakymo teiginį ,,ŽALIOJO TILTO SKULPTŪROS ŠIANDIEN YRA PAMINKLAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI“, neatsižvelgiant į oponentų nuomones buvo priimtas nutarimas. 2012 – 12 - 11 d. posėdžio protokole Nr. 106-P-48 rašoma:

1. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Sąjūdžio Vilnius skyriaus tarybos kreipimosi dėl
skulptūrų ant Vilniaus „Žaliojo“ tilto.
NUTARTA:
1. Atkreipti Kultūros ministerijos dėmesį į rengiamus dokumentus, vertinat sovietinę
simboliką.
2. Įpareigoti Kultūros ministeriją atšaukti 2013 m. spalio 3 d. atsakymą pareiškėjams Nr. S2-324 „Dėl Žaliojo tilto skulptūrų“ ir suformuluoti naujai.
Posėdžio pirmininkė Audronė Pitrėnienė

     Numatytas svarstyti klausimas ,, Dėl Lietuvos Sąjūdžio Vilnius skyriaus tarybos kreipimosi dėl skulptūrų ant Vilniaus „Žaliojo“ tilto.” visiškai nebuvo svarstytas. Buvo SVARSTYTA: ,,LR Kultūros ministerijos 2013-09-12 atsakymo teiginys: ŽALIOJO TILTO SKULPTŪROS ŠIANDIEN YRA PAMINKLAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI”.
Nesuprantama, kodėl LRS ŠMKK verčia Kultūros ministeriją perrašyti teiginį, kuris jau apskriejo lietuviškąjį pasaulį, o nesirengia svarstyti 2013 – 09 - 12 prisiimtą įsipareigojimą. Taip ir liko neaišku kada ŠIS klausimas bus svarstomas ir ar išvis bus svarstomas.
     Daugiau nuomonių iš jokių valstybės institucijų negavome.
     Šis absurdiškiausias komunistinę ideologiją propaguojantis teiginys - ,,ŽALIOJO TILTO SKULPTŪROS ŠIANDIEN YRA PAMINKLAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI“ ilgam pasiliks giliai įžeistų komunistinio genocido aukų ir Laisvės kovotojų atmintyje.
Prašome Jūsų:
1. Išreikšti nuomonę dėl sprendimo išsaugoti minėtas skulptūras moralinio, politinio ir istorinio pagrįstumo.
2. Įpareigoti LRS ŠMKK apsvarstyti mūsų 2013 09 04 ir 2013 12 04 raštus ir atsakyti į juos.
Mes ir toliau reikalaujame nedelsiant pašalinti nuo Žaliojo tilto sovietines skulptūras su priedais.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Sekretorė R. Jakučiūnienė

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.
Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837,
L. Kerosierius: +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas: + 370 699 37691
G. Adomaitis: + 370 611 30131
el. p. vilnius@sajudis.com
www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com