Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Seimo nariams
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          K R E I P I M A S I S

     DĖL SAVIVALDOS BEI VIEŠO INTERESO PAŽEIDIMO

Vilnius 2013 11 20

     2013-11-20 vykusio Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posedžio Nr.46 metu dauguma miesto tarybos narių ignoravo Vilniaus miesto gyventojų apklausos telefonu rezultatus, kuriuose 66,5 procento apklaustųjų pasisake už seniūnijų išsaugojimą. Šiame posėdyje taip buvo pažeistas LR vietos savivaldos įstatymo 16 st., 13 p.
Projekte numatyta panaikinti 16 seniūnijų ir vietoje jų isteigti 11 biurų ir, kažkodėl, palikti 5 seniūinijas.
     Tokie Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos ir administracijos priimami sprendimai dėl seniūinijų naikinimo Vilniaus mieste kelia nerimą ir nuostabą, nes taip pažeidžiamos LR vietos savivaldos įstatymo nuostatos ir visiškai ignoruojama gyventojų daugumos nuomonė.
     LR vietos savivaldos įstatymo 4 st. l d. 8-12 p. išdėstyti pagrindiniai principai, kuriais turi būti grindžiama vietos savivalda, atstovaujamosios demokratijos, atsakingumo savivaldybės bendruomenei, savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumas ir savivaldybės gyventojų interesų derinimas, savivaldybės gyventojų dalyvavimas tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, veiklos skaidrumas, viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę bei žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principas.
     Primename, kad Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto skyriaus taryba, kuriai atstovauja 38 įvairių miesto visuomeninių organizacijų atstovai, negali taikstytis su tokiais įstatymų pažeidinėjimais. Tai blogina gyventojų interesų tenkinimo kokybę – pažeidžiamas principas priartinti valdymą prie gyventojų.
     Reikalaujame, kad būtų užtikrintas LR vietos savivaldos istatymo nuostatų vykdymas ir nebūtų pažeidinėjamos Europos vietos savivaldos chartijos nuostatos, bei nebūtų ignoruojamas viešasis interesas Vilniaus mieste. Seniūnijos Vilniaus mieste neturi būti naikinamos, o atvirkščiai, reikalinga išplėsti jų kompetencijos ribas ir tokiu būdu stiprinti savivaldą vietose.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, A. Skaistys, P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837,
L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691
el.paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com