Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Vilniaus savivaldybės merui Artūrui Zuokui
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl homoseksualų (gėjų) viešųjų akcijų


Vilnius 2013 07 03
     2013-02-06 rašėme del homoseksualų (gėjų) veiklos, kuriame išsamiai išdėstėme esamą situacija. Pabrėžtinos kai kurios mintys, kurias pateikiame:
     „Lietuvoje tūkstančiai įvairiausių ligonių yra susibūrę į įvairias jų ligų pobūdį atitinkančias organizacijas. Daugelis tokių ligonių turi savotišką gyvenimo būdą. Jų gyvenimo tikslas - nugalėti negalią, aktyviai dalyvauti šeimos ir visuomenės gyvenime. Tokie žmonės užjaučiami ir paguodžiami, remiami, skatinami ir gerbiami.“
     „Tauta ir šeima turi tarpusavio egzistencinę reikšmę, nes nuo šio ryšio priklauso tautos likimas. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, dėl įvairių priežasčių susiduriame su realiu pavojumi šeimai, gyvybei, o tuo pačiu ir tautai. Sunku organizuoti teisinę gyvybės gynybą, kai egzistuoja įvairios pažiūros, remiančios nenormalius lytinius santykius net viešomis priemonėmis, negerbiant civilizuotos visuomenės bei moralės principų.“
     „Homoseksualų gyvenimo būdas dažnai yra iššaukiantis. Žmonių bendravimo formų pažeidimas ir bandymai susireikšminti, diktuoti savo gyvenimo būdą ir pritraukti vaikus savo lytiniams poreikiams tenkinti, sukelia visuomenės neigiamą reakciją ir protestus.“
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba:
1. Pritaria Vilniaus miesto vadovybės neigiamam požiūriui į homoseksualų susireikšminimą ir veržimąsi demonstruotis reprezentacinėse Vilniaus miesto vietose.
2. Rekomenduoja atsižvelgti į miesto visuomenės daugumos teises gerbti moralines tradicijas ir neleisti homoseksualams arba kitaip pasivadinusioms juos atstovaujančioms organizacijoms rengti masinius viešus renginius Vilniuje.


Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Tarybos atsakingas sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A.Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, R. Jakučiūnienė, Jura Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, A. Skaistys, P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas


Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius
A. Budriūnas, tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. + 370 699 37691
el. paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com