Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai
Žiniai Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          N U T A R I M A S

     Alkoholizmas – žmonių genocidas!


Vilnius 2013 06 19
     2013 03 27 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba pateikė sąjūdininkų susirinkimui darbų apžvalgą (žiūr. www. sajudis.com), kurioje rašoma:
     „Lietuva pirmauja alkoholį vartojančių pasaulio valstybių tarpe“. Vilniaus Sąjūdžio taryba yra Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (NTAKK) narė, todėl daug dėmesio skiria žmonių sveikatos saugojimui, kovai prieš negatyvius reiškinius, jų sukėlėjus – alkoholizmo verslininkus ir reklamuotojus - žiniasklaidininkus ir politikus.
1998 metais Seimas priėmė Lietuvos sveikatos programą, kurioje buvo numatyta iki 2010 metų alkoholio vartojimą sumažinti 25 proc., tačiau faktiškai vartojimas padidėjo 25 proc.
     2008 04 18 LR Seimas priėmė alkoholio reklamos draudimo įstatymą, kuris turėjo įsigalioti nuo 2012 01 01. Pažymėtina, kad LR Seimas ir atsakingos institucijos daugiau kaip per 2 metus dar nepriėmė Lietuvos sveikatos programos.
Parlamentas, vyriausybė ir atsakingos institucijos privalėjo kontroliuoti kaip įgyvendinama ši Programa ir privalėjo imtis skubių priemonių žmonių blaivinimui. Tačiau politikai, Seimas ir atsakingiausios Lietuvos institucijos vietoje alkoholio reklamos draudimo 2011 12 06 priėmė alkoholio reklamos legalizavimo įstatymą, skatinantį girtuoklystę. Su skaudžiausiomis alkoholizmo pasekmėmis susiduriame kiekvieną dieną. Už kiekvieną iš alkoholio verslo į biudžetą patenkantį litą valstybė išleidžia apie 5 litus alkoholizmo pasekmėms likviduoti.
     2011 12 15 (Valstybės žinios Nr. 153(7207) paskelbė Lietuvos Prezidentės pasirašytą Seimo priimtą naują įstatymą, palankų alkoholizmo industrijai. Alkoholizmo industrijos ir žiniasklaidos parankiniai Seime, paniekinę visuomenės, Katalikų Bažnyčios, mokslininkų, alkoholizmo aukų ir daugybės organizacijų prašymus, sudarė galimybes verslo, politikos grupuotėms ir jų atstovams lobti ir reklamuotis iš žmonių nelaimių, pasmerkė tautą tolimesniam naikinimui, išsigimimui ir degradavimui.
     Seimas šį įstatymą priėmė REKORDIŠKAI trumpu laiku.
     Mūsų manymu, tai vienas iš blogiausių Lietuvos Respublikos Seimų priimtų įstatymų. Šiuo įstatymu Seimas legalizavęs alkoholio reklamą sudarė galimybes globaliai reklamuoti alkoholį. Alkoholio reklamoje svarbiausią nišą užvaldė alaus reklama. Ant reklaminių stendų, ant autobusų stotelių sienų, žiniasklaidos priemonėse puikuojasi standartiniai užrašai: „Vartodami alkoholį, rizikuojate savo sveikata, šeimos ir visuomenės gerove“. Žemiau šio pamokančio užrašo įvairiais laikotarpiais ir įvairiose vietose buvo pateikiami alaus butelių arba taurių atvaizdai su alų garbinančiais ir propaguojančiais užrašais: Sukurtas vyrams. Iš jūsų prisiminimų. Gyvas – toks kaip bare. Skaidri kokybė. Nauja išorė, naujas vidus. Vyrai, pasidalinkim Tauro milijonu. Visa galva aukščiau. Šviežias požiūris. Vyrų alus pelnytai. Alus su aksominiu charakteriu. Didžiosios šalies alus. 100000 km. susitikimams. Pirk ir pasinaudok galimybe nemokamai apsilankyti didžiausiuose Pabaltijo muzikos festivaliuose. Laimėk 30 000 litų. Nesvarbu koks oras, laikas susitikti. Progoms po atviru dangum. Seniai nesimatėte? Susikurk progą. Visada yra ką atrasti! – Naujas skonis. Laimėk kemperį ir 1000000 litų degalams. Už vasarą su trenksmu!
     Tokiais akibrokštais reklamos išminčiai bando įtikinti, kad alus yra naudingas gėrimas ir dar galima pralobti. Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad visi alkoholiniai gėrimai, tame tarpe ir alus, yra narkotikai ir pasižymi psichikoaktyviomis savybėmis. Alus priskiriamas prie startinių narkotikų, nes per jį vyksta ankstyvas, net iki 7 m. vaikų pripratinimas prie alkoholio.
     Stebint tokią aludarių reklamą, kai kam galėtų kilti klausimai, kodėl prieš alaus reklamuotojus nesukyla stipriųjų alkoholinių gėrimų gamintojai?! Atsakymas paprastas – stipriųjų alkoholinių gėrimų gamintojai ir pardavėjai neprotestuoja prieš tokią aludarių reklamą, nes ALUS YRA JAUKAS VARTOTI STIPRESNIUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS. Didžiausias silpnųjų alkoholinių gėrimų - alaus, sidro, šampano vartotojas yra jaunimas. Todėl svarbiausias alkoholizmo industrijos tikslas buvo stiprinti alkoholio reklamą. Pripratintas prie silpnųjų alkoholinių gėrimų jaunuolis tampa etatiniu girtuokliu ir milžiniškų pajamų šaltiniu alkoholizmo industrijai ir jos šalininkams. Juos užvaldo pinigų godulys ir grupuočių interesai – tokie tėvą, mamą, dukrą, sūnų, sesę, brolį, giminaitį ir TĖVYNĘ parduos.
Daugelis žmonių atkreipia dėmesį, kad Lietuvos aukščiausios institucijos, aukščiausieji vadovai, politikai ir valstybės tarnautojai neprieštaravo, kad didžiausius nuostolius valstybei ir visuomenei darančio alkoholizmo verslo kenksmingos pasekmės būtų kompensuojamos iš valstybės biudžeto. Valstybės biudžetas yra Lietuvos aruodas būtiniems valstybės poreikiams tenkinti. Valstybė neturėtų dengti alkoholizmo verslo daromą žalą. Nėra Lietuvoje kitos valdiškos organizacijos, kuri taip teisiškai totaliai propaguotų smurtines mirtis ir amoraliausią gyvenimą, kaip pasielgė Seimo nariai, 2011 12 06 įteisinę alkoholio reklamą. Alkoholio vartojimo daroma žala pagal užsienio šalių specialistų skaičiavimo patirtį Lietuvoje per metus sudaro apie 1,5 milijardų litų.
     Primename, kad autobusų stotelėje šalia Seimo rūmų buvo iškabintas plakatas iš Šiaulių muziejaus 1930 metų fondų: Degtindaris – mirtis. Naminė - pražūtis. Kai tokią ar panašią reklamą paskelbs Seimas ar kitos atsakingos institucijos, alkoholikų visur turėtų sumažėti.
     Valstybinę žmonių egzekuciją paspartino Seimas 2011 12 06. Tada nė viena parlamentinė partija neprotestavo ir neprotestuoja dabar. Yra daug galvojančių, kad partijų egzistencijai ir rinkimams reikia labai daug pinigų – manoma, kad alkoholizmo industrija atsilygina už paslaugas!!!
     Kas prisiims atsakomybę už padarytą milžinišką žalą valstybei ir atlygins už patirtus ir patiriamus nuostolius ir skriaudas?!
     Dabartinis Seimas skubos tvarka turėtų uždrausti alkoholio reklamą. Bet kas imsis iniciatyvos?!
     Prašome Seimo narių neatidėliojant priimti alkoholio reklamos draudimo įstatymą ir imtis efektyvių Lietuvos blaivinimo priemonių.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdonavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, A. Skaistys, P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691
el.paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com