Pagrindinis

 

LT     EN     RU


LR Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Seimo nariams
Lietuvos Nepriklausomybės gynėjams
Savaitraščio „Atgimimas“ vyriausiajai redaktorei Indrei Makaraitytei
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

         P A R E I Š K I M A S

     Dėl pagarbos Seimo gynybos barikadoms


Vilnius 2013 06 05
     Tėvynės gynėjai, tarp kurių buvo ir vaikai, moksleiviai, jaunimas, 1991 sausio dienomis prie Seimo malda, giesmėmis, dainomis ir darbais statė gynybinius įtvirtinimus ir barikadas. Lietuvos Seimo gynybos bastiono niekas neįveikė.
Dažnai pastebima, kad Seimo aplinkoje esantys tų dienų Seimo įtvirtinimo likučiai kažkam nepatinka, kažkam bado akis. Tokie bando niekinti įtvirtinimus, barikadas. Tuo niekinami ir jų statytojai.
     2013 04 26 savaitraščio „Atgimimas“ publicistas A. Lapinskas kritiškai su ironija vertino išlikusius Seimo įtvirtinimus ir pažėrė daugybę kritikos: „Prie Seimo riogsantys fragmentai ir jų teplionės tik gąsdina pro šalį einančius tautiečius ir užsienio svečius savo primityviu patriotizmu ...“, „Kam reikalingas šis absurdo statinys sostinės centre? Saugoti gelžbetonio blokus vien už tai, kad jie buvo atvilkti prie Seimo rūmų- per menkas pagrindas“ ir pagaliau konstatuoja: „... Lietuvą išgelbėjo ne gelžbetonio, bet žmonių pasipriešinimo siena“.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba savaitraščiui „Atgimimas“, A. Lapinskui ir panašiems pareiškia:
1. Lietuva 1990 03 11 paskelbė Nepriklausomybę ir prisiekė ją saugoti.
2. Iškilus bet kokiam pavojui žmonės telkiasi ginti Nepriklausomybę.
3. Rusijai ir kolaborantams pradėjus vykdyti agresiją prieš Lietuvą, Lietuvos žmonės rinkosi prie svarbiausių objektų ir juos gynė. Daugiausiai žmonių koncentravosi prie Seimo. Sąjūdininkai, Seimo gynėjai prie Seimo ėmė statyti įtvirtinimus, užtvaras ir barikadas.
     Ši statyba įėjo į gynybinių tvirtovių statybos ypatingai sunkiomis sąlygomis istoriją. Daugybė žmonių, įvairios paskirties technikos, mechanizmų ir automobilių darbavosi statant įtvirtinimus. Nenutrūkstamu konvejeriu buvo vežamos plieno konstrukcijos, gelžbetonio gaminiai, sutvirtinimo detalės ir skubiai montuojamos. Tai inžinierinės ir statybinės minties sintezė ekstremaliomis sąlygomis. Visi dirbo ir aukojosi Tėvynės gynybai. Tokius darbus galėjo atlikti žmonės pasišventusiai tarnavę Tėvynei ir Sąjūdžio idėjoms.
     Tūkstantinės žmonių minios, Seimo gynėjų veikla ir Seimo gynybiniai įtvirtinimai lėmė istorinę Lietuvos pergalę prieš okupantus ir kolaborantus.
     Lietuva patyrė aukų ir materialinių nuostolių. Nusilenkiame aukoms, gerbiame Nepriklausomybės gynėjus ir prašome Aukščiausiojo palaimos mūsų kasdieniuose darbuose.
     Sausio 13- ąją į Nepriklausomybės aikštę, buvusioje Seimo įtvirtinimų ir barikadų vietoje, renkasi Nepriklausomybės atstatymo ir apgynimo renginiuose dalyvaujantys žmonės.
     Tik Lietuvos priešams ir kolaborantams gali ateiti į galvas mintys niekinti 1991 metų Sausio dienomis atliktų Seimo gynybinių įtvirtinimų darbus. Niekindami Seimo barikadas, jie niekina tūkstančius jų statytojų ir Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų pasiaukojantį darbą.
     „Atgimimo“ redakcija turėtų daugiau dėmesio skirti Nepriklausomybės kovų įvykių vertinimui.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos narys, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjungos
parlamento barikadų statytojų skyriaus pirmininkas S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 3769, S. Žilinskas: +370 652 88844
el. paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com