Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jo Ekscelencijai Europos Parlamento Pirmininkui Ježi Buzekui
Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
Europos Parlamento nariams
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          S I Ū L Y M A S

     DĖL SEZONINIŲ LAIKŲ KAITALIOJIMO LIETUVOJE


     Vilnius 2013-05-29 Sezoninių laikų kaitaliojimas Lietuvai buvo primestas dar sovietmečiu, aukščiausiajai Sovietų sąjungos valdžiai įvedus Žiemos ir Vasaros laiką, kuris žmonių tarpe dar buvo vadinamas “Brežnevo laiku”. Nors sovietinė propaganda šį sezoninių laikų kaitaliojimą reklamavo kaip duodantį akivaizdžią naudą sovietinės imperijos ekonomikai, realus efektas nebuvo jaučiamas nei vienoje taip vadinamo liaudies ūkio srityje.
     Sugriuvus sovietinei imperijai, Lietuvos žmonės tikėjosi, kad toks laiko kaitaliojimas daugiau niekada nebebus taikomas. Deja, iki šiol esame priversti gyventi dviejų laikų metuose skaičiavimo ritmu.
     Šiuo, aktualiu klausimu yra paskelbta eilė mokslinių straipsnių, atlikta nemaža ekonominių skaičiavimų, išklausyta atitinkamomis studijomis grįstų ekonomistų, sociologų ir kitų sričių specialistų pasisakymų. Reikia pažymėti, kad nė vienoje minėtoje studijoje nėra teigiama apie realią ekonominę sezoninių laikų kaitaliojimo naudą. Priešingai – daugiausia akcentuojama to padarinio žala, kurią ypač jaučia mažamečiai vaikai, taip pat širdies, psichikos ir kitomis ligomis sergantys žmonės, sunkiai ir ilgai besiadaptuojantys prie tokių pokyčių.
     Sezoninio laiko šalininkų teiginys, kad atsukus laikrodžius vieną valanda pirmyn pavasarį ir vieną atgal rudenį, sutaupoma elektros energija, nėra pakankamai argumentuotas. Pavasarį, kuomet diena sparčiai ilgėja, rytinis šviesos pokytis įvedus Vasaros laiką praktiškai nepastebimas, o žiemą, to pokyčio pasėkoje laimėjus valandą rytinės šviesos, ji pralošiama vakarėjant, kada tamsa mūsų kraštą apgaubia dar popietėje. Deja, adaptacijos poveikis mūsų visuomenėje, labiausiai vaikų ir įvairias patologijas turinčių žmonių tarpe yra akivaizdus. Jeigu laikų kaitaliojimo išdavoje ir pavyksta sutaupyti tam tikrą dalį energijos, tai valstybės išlaidos kompensuojant žmonių patirtus negalavimus yra keleriopai didesnės.
     Kadangi ES parlamento inicityva šiuo klausimu kviečiamos pasisakyti Europos šalių visuomeninės organizacijos bei atskiri asmenys, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyrius siūlo nuo šių metų rudens atsisakyti sezoninio laikų kaitaliojimo, pasiliekant prie dabar galiojančio Vasaros laiko.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

LS Vilniaus skyriaus tarybos narys Kęstutis Balčiūnas

Pasiteiravimui: Algimantas Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
Leonas Kerosierius + 370 5 231 81 11, Kęstutis Balčiūnas 8699 34880
El. paštas: vilnius@sajudis.com, Interneto svetainė: www.sajudis.com
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com