Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     LIETUVOS SĄJŪDŽIUI 25


Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

     Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimo

         R E Z O L I U C I J A

     Dėl tautybės įrašo pase


Vilnius, Lietuvos Mokslų Akademija 2013 03 27

     Europėjame. Žeminama krikščioniška moralė ir Bažnyčia. Dingsta tautinė savastis.
     Politikieriai ir valdininkija sukūrė naujos konstrukcijos pasą be tautybės ir rengiasi naudoti ne lietuvišką raidyną.
     Reikalaujame įrašyti tautybę į pasą, o išduotiems pasams įrašyti tautybę. Pasas turi būti išrašomas tik valstybine kalba.

Susirinkimo pirmininkai

Paulius Rutkauskas

Hubertas Martinkėnas

Susirinkimo sekretorė Regina Jakučiūnienė

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius
A. Budriūnas, tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė, tel. +370 675 94107
el. paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com