Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Teisingumo ministrui Juozui Bernatoniui
LR Vidaus reikalų ministrui Dailiui Barakauskui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Vilniaus miesto merui Artūrui Zuokui
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos

          ATVIRAS LAIŠKAS

     Dėl homoseksualų veiksmų ir eisenos Vilniuje 2013 03 11

     Kam tarnauja Lietuvos teismai?!


Vilnius 2013 03 06
     Gavome atsakymą į mūsų 2013-02-12 raštą dėl homoseksualų veiklos, kuris mus labai nustebino.
     Nenorime apkaltinti kai kurių pareigūnų tendencingumu, tačiau nesuprantama, kodėl visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 7 straipsnis neteisingai suprantamas ir pritaikomas atsakant į mūsų bei visuomenės nuogastavimus – pretenzijų šių organozacijų dalyviams kaip žmonėms neturime, tačiau mums nepriimtina jų veiksmuose slypinti žmonijos susinaikinimo idėja.
     Tą patį galima pasakyti ir apie Lietuvos Respublikos 36 straipsnio supratimą. Ten apie susirinkimus pasakyta: „Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves“. Šių organozacijų dalyvių nuostatos prieštarauja dabartiniam dorovės supratimui ir pažeidžia teises kitų žmonių, ginančių šias Lietuvoje priimtas vertybes.
     Todėl mes rašėme, „.. kad žmonių, pasivadinusių esančiais „netradicinės seksualinės orientacijos”, eitynes reikia stabdyti, nes jos kuria antžmogišką požiūrį į žmogaus gyvybę, prieštarauja moralės įtvirtinimui visuomenėje ir griauna šeimos bei valstybės pagrindus.“
     Vilniaus Sąjūdžio taryba 2013 01 02 prašė Vilniaus merą A. Zuoką leisti jaunimo eiseną Kovo Vienuoliktosios garbei. Vėliau, 2013-02-20 dar kartą buvo rašoma ta pačia tema.
     Atsaką į minėtus raštus gavome 2013-03-05.
     2013-02-20 išreiškėme nusistebėjimą Vilniaus miesto savivaldybės atsisakymu išduoti leidimą tradicinėms jaunimo eitynėms centrine Vilniaus miesto gatve – Gedimino prospektu š.m. kovo 11 d., kadangi nebuvome gavę atsakymo į 2013-02-20 raštą.
     Mus nustebino teismo sprendimo konstatuojančiosios dalies turinys, keistai įvertinantis jaunimo organizuojamą eiseną. Jaučiamas pritarimas teisinėmis priemonėmis kenkti patriotinėms nuotaikoms.
     Nepritariame visuomenės šventinės nuotaikos, o ypač patriotinės, menkinimui bet kokia forma.
     Manome, kad visuomenė teisingai įvertins susidariusią padėtį ir garbingą Kovo Vienuoliktosios šventę atšvęs iškilmingai, nekreipdama dėmesio į neigiamas apraiškas.
     Mes remiame ir visada remsime tikras patriotines iniciatyvas!

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas.

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius
A. Budriūnas, tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. + 370 699 37691, G. Adomaitis, tel. +370 611 30131
el. paštas: vilnius@sajudis.com
www.sajudis.com
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com