Pagrindinis

 

LT     EN     RU


LR Seimo pirmininkui Vydui Gedvilui
LR Vidaus reikalų ministrui Dailiui Barakauskui
LR Radijo ir televizijos komiteto generaliniam direktoriui Audriui Siaurusevičiui
LR VRM Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriui Ramūnui Žičkiui
Gediminui Vincui Adomaičiui

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl pirmojo lietuviško paso


Vilnius 2013 m. kovo mėn. 6 d.

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto Taryba gavo pil. Gedimino Vinco Adomaičio pareiškimą, kuriame aprašoma, kaip 2013 02 03 radijo laidoje ,,Ryto garsų savaitė“ buvo pagarsinta žinia, kad pirmasis lietuviškas pasas Lietuvos respublikoje buvo išduotas olimpinei čempionei p. Vidai Vencienei. (Priedai prie pareiškimo Nr.1, 2, 3).
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba atliko papildomą tyrimą ir nustatė, kad pil. Gedimino Vinco Adomaičio pareiškime išdėstyti faktai visiškai atitinka tikrovę: 1992m. balandžio mėn. 2 d. išrašytą pirmąjį Lietuvos respublikos piliečio pasą turi pilietis Gediminas Vincas Adomaitis.
     1992 m. spaudoje buvo rašoma, kad pirmieji laikinieji pasai buvo išdalinti diplomatinėms atstovybėms, Užsienio reikalų ministerijai ir pasienio tarnyboms. Kuri tarnyba juos panaudojo kaip pirmuosius, šiandien nežinoma. Mes tikime VRM ryšių ir informatikos departamento informacija, kad pirmieji laikinieji pasai buvo išduoti ir sportininkams. Tačiau niekur nekalbama nei apie jų eilės numerius, nei apie jų išdavimo tikslias datas.
     Spaudos pranešimais, nuo 1991m. gruodžio 11 d. Lietuvoje SSRS pasai jau neišduodami. 1991 m. gruodžio pabaigoje gauta pirmoji lietuviškų pasų pavyzdžių siunta.
     Tenka patikslinti teiginį, kad ,,sportininkams lietuviški pasai buvo išduoti skubos tvarka tam, kad jie galėtų dalyvauti olimpinėse žaidynėse Albervilyje“.
     1992 m. sausio 11 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pirmininkas p. Artūras Poviliūnas visiems olimpinės delegacijos nariams parvežė iš Prancūzijos olimpinius pasus, kurie suteikia teisę be vizų važiuoti per bet kurios šalies teritoriją. Apie tai rašė spauda, buvo patalpinta p. V. Vencienės olimpinio paso nuotrauka. Jokiuose spaudos leidiniuose nekalbama, kad išduodant sportininkams lietuviškus pasus tarp jų kažkuris buvo ,,pirmasis“ ar kažkas išskirtas tarp delegacijos narių.
     Neabejotina, kad laikinieji lietuviški pasai olimpiečams buvo išduoti kaip garbės ir pasididžiavimo savo valstybe simboliai. Tai buvo moralinė paskata visiems (nevertinant personalijų), olimpinės komandos dalyviams. Svarbiausia tuomet buvo, kad Lietuva olimpinėse žaidynėse dalyvauja jau kaip laisva ir nepriklausoma valstybė.
Minint 2002 metais Gedimino Adomaičio Pirmojo lietuviško paso dešimtmetį taip pat niekur nerasta, kad būtų paminėtas p. V. Vencienės ,,pirmasis“ lietuviškas pasas.
    ,,Lietuvos Aidas“ (2002.04.03 Nr.74) rašė: ,, Šiandien Vilniuje bus paminėta pirmojo Lietuvos Respublikos piliečio paso išrašymo dešimtųjų metų sukaktis. Kaip pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM), per ceremoniją pirmojo Lietuvos piliečio paso savininkui Gediminui Vincui Adomaičiui bus įteikta atminimo dovana. Renginyje dalyvaus premjeras Algirdas Brazauskas, vidaus reikalų ministras Juozas Bernatonis, VRM padalinių vadovai, kiti pareigūnai“.
Mūsų žiniomis, pirmieji laikinieji pasai 1993 m. buvo išimti iš apyvartos ir sunaikinti.
     Norime atkreipti dėmesį, kad klaidinanti informacija įgavo pagreitį Seimo organizuotoje ,,Pirmojo Lietuvos respublikos piliečio paso XX – mečio minėjimo konferencijoje‘‘ 2012 m. gegužės mėnesio 30 d. Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM savo raštu Seimui (2012.05.23 Nr. 35S – 275(119) aiškiai įvardijo, kad pirmasis Laikinas pasas išduotas Vidai Vencienei, o Pirmasis Lietuvos Respublikos piliečio pasas – Gediminui Vincui Adomaičiui. Šiandien Seimo internetinėje svetainėje nuorodoje ,, Pirmasis lietuviškas pasas‘‘, nesiskaitant su jokiais teisingumo ir moralės kriterijais, patalpintas įrašas - ,,Pirmasis lietuviškas pasas buvo išduotas 1992 m. vasario mėn. slidininkei Vidai Vencienei...“.? Akivaizdi netiesa.
     Ši klasta jau persikėlė į Radijo ir televizijos laidas ir įgauna sisteminį pobūdį – ji buvo paskleista š.m. sausio 13 d. iškilmingoje istorinėje laidoje ,, Mūsų laisvės metai“ , o dabar, vasario 3 d., laidoje ,,Ryto garsų savaitė“. Laikomasi nuostatos, kad nuolat kartojamas melas per laiką gali tapti tiesa.
     Išvis nesuprantama, kodėl laikinieji, ranka išrašyti, tuoj po sugrąžinimo sunaikinti dokumentai iškelti į aukščiausio dėmesio lygmenį, o tikrasis istorinis Pirmasis Lietuvos Respublikos piliečio pasas stumiamas iš atminties. Kyla klausimas - kieno užsakymu, praėjus dvidešimčiai metų, tai daroma? Kas yra šios iniciatyvos pagrindinis režisierius? Kas už tai personaliai atsako? Į šią negražią istoriją įtraukta niekuo nekalta viena žymiausių Lietuvos sportininkių p. Vida Vencienė. Turėtų nemaloniai jaustis programų autoriai, režisieriai, techniniai darbuotojai. Jie arba nežino, kad dalyvauja negražiame žaidime arba privalo vykdyti ,,aukštesniojo“ valią?
     Kalbant apie pirmąjį Lietuvos respublikos piliečio pasą minėtina tik Gedimino Vinco Adomaičio pavardė.
Tikimės, kad paskleista netiksli ir klaidinanti informacija bus atitaisyta ir išimta iš visų laidų archyvų.

Priedai Nr. 1, 2, 3 pridedami tik 1 ir 2 adresatams.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691
el. paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com