Pagrindinis

 

LT     EN     RU


          Didžiai gerbiamam kunigui prelatui
          Pranui Gaidai Gaidamavičiui     Sveikiname Jus 99 – tųjų gimimo metinių proga.
     Džiaugiamės Jūsų reikšmingais darbais siekiant sužadinti ir pakreipti žmonių mintis tikrųjų vertybių kryptimi. Jūs gerai supratote, ką reiškia žmogui netekti savo šaknų, ką reiškia netekti tikėjimo, ir puikiai tai perteikėte savo nemirtingose knygose.
     Nors didelę savo gyvenimo dalį praleidote svetur, tačiau visais savo darbais, visa savo veikla kvietėte žmones neprarasti vilties, saugoti dvasines ir moralines vertybes. Visa Jūsų kūryba, o ypač ,,Didžiojo nerimo“ mintys nepaprastai aktualios ir šiandien – mums visiems.
     Linkime geros sveikatos ir Dievo palaimos.     Vilniaus miesto Sąjūdžio tarybos vardu:

     Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

     Atsakingasis sekretorius Algimantas Budriūnas

     Istorinės grupės vadovas Gediminas Adomaitis


Vilnius, 2013 01 26
     Kunigas prelatas teologijos daktaras Pranas Gaida – Gaidamavičius – viena iškiliausių šių dienų krikščioniškosios filosofinės minties asmenybių, savo gyvenimu ir kūryba kėlusių lietuvių dvasią išeivijoje ir savo tėvynėje Lietuvoje.
1940 m. pasitraukė į Vakarus. 1950 m. atvykęs į Kanadą pradėjo dirbti ,,Tėviškės žiburių“ savaitraščio redakcijoje. 1961 m., mirus šio savaitraščio redaktoriui, žinomam Lietuvos istorikui dr. Adolfui Šapokai, perėmė šio savaitraščio redaktoriaus pareigas. 2010 m., sulaukęs garbaus amžiaus, pasitraukė iš redaktoriaus pareigų ir tais pačiais metais grįžo į Lietuvą.
     2002 m. prelatas Pranas Gaida – Gaidamavičius apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2009 - ordinu ,,Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi.


Vilniaus Sąjūdžio taryba


Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691, G. Adomaitis + 370 611 30131
el.paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com