Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
LR Vyriausybės nariams
Savivaldybių vadovams
Žiniasklaidai


     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          N U T A R I M A S

     Dėl sušaudytų buvusių Lietuvos Respublikos
     ministrų ir komunizmo aukų atminimo įamžinimo


Vilnius 2012 09 05
     Sovietai okupavę Lietuvą pradėjo susidoroti su žymiausių valstybės institucijų, krašto apsaugos, vidaus reikalų, švietimo vadovais, demokratinių ir krikščioniškų partijų, Bažnyčios, visuomenės organizacijų atstovais ir iškiliausiais žmonėmis.
     Apie tai buvo rašoma laikraščiuose ir viešai diskutuojama. Gedimino Adomaičio straipsnį „Sušaudytas Ministrų Kabinetas“ 2005 02 17 atspausdino laikraštis ,,Lietuvos Aidas“ Nr.39 (3528).
     2011 06 21 minint 70 – ąsias Birželio sukilimo metines iš Katedros aikštės ir Mokslų Akademijos gausus Lietuvos patriotų būrys nužygiavo į Rasų kapines pagerbti žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklausomybę. Demonstrantų rankose buvo sovietinių struktūrų nužudytų valstybės ir visuomenės veikėjų, ministrų, karininkų, dvasininkų ir politikų portretai.
     Daugybėje miestų ir miestelių esančius okupantų karių ir kolaborantų statulas ir paminklines lentas prižiūri Lietuvos valstybinės institucijos. Dėl pasaulinės krizės išvarinėjami žmonės iš darbų, mažinamos mokslo, socialinės ir sveikatos apsaugos išlaidos. Tačiau okupantų paminklai prižiūrimi gerai, o Vilniaus valdžia rengiasi skirti milžiniškus pinigus sovietinių paminklų ant Žaliojo tilto Vilniuje remontui. Kokia paslauga ir pagarba okupantui!!! Kada bus demontuoti paminklai Tautos žudikams ir kolaborantams?!
     Valstybė, išskyrus Krašto apsaugos ministeriją, neskiria reikiamo dėmesio tremčių, partizaninio judėjimo ir laisvės kovų dalyvių atminimo įamžinimui. Vilnius yra viena iš nedaugelio pasaulio sostinių, kuriame nėra Laisvės kovų monumento – pagarbos, susikaupimo ir nusilenkimo vietos. Vilnių valdantys ar valdę - ir kairieji, ir dešinieji, ir įvairios koalicijos ignoravo Seimo 1999 02 11 nutarimą sukurti Lietuvos Laisvės Kovų Memorialą Lukiškių aikštėje.
Ypatingą pagarbą okupantų nužudytoms aukoms turėtų rodyti ministerijų, savivaldybių ir institucijų vadovai.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba siūlo įamžinti septyniolikos sušaudytų ministrų atminimą sekančiai:

     1. Prie atitinkamų ministerijų pritvirtinti Atminimo lentas su nužudytų ministrų atvaizdais, jų gimimo ir nužudymo datomis.
     2. Atminimo lentos skirtos Pranui Dovydaičiui ( III MK ministras pirmininkas), Vytautui Petruliui (XI MK ministras pirmininkas) ir Kaziui Bizauskui (XX MK ministro pirmininko pavaduotojas) turėtų būti pritvirtintos prie Ministrų Tarybos pastato.
     3. Prie Švietimo ministerijos pritvirtinti Atminimo lentą Kaziui Jokantui. Tuo pačiu metu siūlome demontuoti prie ministerijos esantį paminklą kolaborantui Liudui Girai.
     4. Taip pat turėtų būti pagerbti ministrai, mirę tremtyje ir kalėjimuose, ir ypatingai buvę ministrai pirmininkai Antanas Merkys, Vladas Mironas ir Augustinas Voldemaras.
     5. LR Seimas privalėtų pagerbti nužudytus ir kentėjusius tremtyje Seimo narius.
     6. Visų komunizmo ir nacių aukų Atminimo lenta turėtų būti Prezidentūroje.
Pridedame G. Adomaičio 2012 07 29 atkoreguotą ir papildytą straipsnį ,,Sušaudytas Ministrų Kabinetas“.


Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius
A. Budriūnas, tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. +370 699 37691, G. Adomaitis, tel + 370 611 30131 ,
el.paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com