Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai LR Prezidentei D. Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei I. Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui
LR Aplinkos ministrui G. Kazlauskui
LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Pirmininkui J. Šimėnui
LR Seimo Ekonomikos komiteto Pirmininkui D. Budriui

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

           K R E I P I M A S I S

     Dėl atliekų tvarkymo naujų technologijų


Vilnius 2012 06 06
     2011 metais Lietuvoje susidarė apie 1,5 mln. tonų komunalinių atliekų. Lietuvoje atliekos tvarkomos sąvartynuose - tai pats blogiausias atliekų tvarkymo būdas. Europos Sąjunga 2007 – 2013 metams skyrė Lietuvai 450 mln. litų biologiškai skaidžioms atliekoms tvarkyti. Tačiau Lietuvoje tokios technologijos neįgyvendinamos. Lietuva nevykdo ES patvirtintų atliekų tvarkymo planinių užduočių. Bet kokios naujos atliekų tvarkymo iniciatyvos Lietuvoje žlugdomos. Dėl neteisėtų valdžios institucijų, politikų ir verslininkų veiksmų Kazokiškių bendruomenė jau 10 metų kovoja prieš neteisėtai projektuotą, statytą ir veikiantį sąvartyną.
     Pasaulyje veikia įvairiausių pažangių technologijų atliekoms tvarkyti. Mokslininkai ir specialistai sukuria naujus modernius, ekonomiškus, ekologiškus ir greitai atsiperkančius atliekų tvarkymo būdus.
     Pastaraisiais metais Rusijos mokslininkai ir specialistai propaguoja mažagabaritinius įvairių atliekų perdirbimo universalius įrenginius АИСТ, kurių pagalba iš atliekų gali būti gaunama elektros energija, šiluma, skystas kuras, tepalai.
     Pateikiame mobilaus ir stacionarinio įrenginio АИСТ atliekų perdirbimo charakteristikas (10 lapų).
     Prašome Seimo Pirmininkę, Premjerą, Aplinkos ministrą, Aplinkos apsaugos ir Ekonomikos komitetų pirmininkus atkreipti dėmesį į Rusijos mokslininkų ir specialistų siūlomas naujas atliekų perdirbimo technologijas. Rusai aiškina, kad jų sukurtos technologijos neturi pasaulyje analogų. Panašias technologijas siūlo ir kitos valstybės.
     Jeigu bus numatyta svarstyti arba tartis dėl įrenginių АИСТ panaudojimo galimybių, prašome į posėdžius kviesti Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovus: P. Rutkauską (darbo grupės vadovas, tel. + 370 699 37691, el. paštas paulrtk@gmail.com), R. Jakučiūnienę (tel. + 370 675 94107 ) ir L. Kerosierių (tel. + 370 5 231 81 11, el. paštas vilnius@sajudis.com).

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas

Tarybos socialinės – ekonominės grupės vadovė R. Jakučiūnienė,

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P.Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė + 370 675 94107
El. paštas vilnius@sajudis.com, Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com