Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Lietuvos Respublikos Susisiekimo Ministrui Eligijui Masiuliui
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų Ministrui
Vilniaus m. Merui Artūrui Zuokui
Žiniasklaidai
Žiniai:
Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

         K R E I P I M A S I S

     DĖL AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOS IŠPLĖTIMO ŠALIA BAŽNYČIŲ
     LIETUVOS MIESTUOSE SVARBIAUSIŲJŲ RELIGINIŲ ŠVENČIŲ DIENOMIS


Vilnius 2012 04 04
     Natūralu, jog didžiųių religinių švenčių dienomis katalikiškame mūsų krašte Lietuvos miestuose bei miesteliuose ženkliai pagausėja nuosavais automobiliais į bažnyčias keliaujančių žmonių skaičius. Kiekvieną kartą pakilią maldininkų nuotaiką, su kuria išvykstama iš namų, sugadina parkavimosi vietos problema šalia minėtų maldos namų. Ypač ji pastebima Vilniuje, kur beveik apie kiekvieną bažnyčią, nelyginant gūdžiais sovietiniais laikais, pilna abejotinos svarbos sustoti bei stovėti draudžiančių ženklų.
     Jeigu tokie ženklai minėtose vietose yra reikalingi eilinę darbo dieną, tai didžiųjų religinių švenčių bei sekmadienių dienomis apie visų jų būtinybę atsakingoms miestų tarnyboms privalu racionaliai pasvarstyti. Tokia minėtų ženklų išdėstymo padėtimi, dažnai pasinaudoja miestų Savivaldybių Viešosios tvarkos skyrių pareigūnai, užuot atvykusiems žmonėms patarę bei padėję susirasti laisvas automobilių stovėjimo vietas, organizuoja nereikalingus reidus, jų metu registruodami ir fotografuodami net ginčytino teisėtumo vietose pastatytus automobilius. Toks jų elgesys, siekiant bet kokia kaina papildyti miesto biudžetą, religinių apeigų valandomis, laikytinas kaip atviros nepagarbos reiškimas Lietuvos tikintiesiems ir yra netoleruotinas bei gėdingas.
     Vienas tokių pavyzdžių – praėjęs Verbų sekmadienis, kuomet daugelis automobiliais atvykusių pasimelsti žmonių dairėsi nuorodų ar viešąją Vilniaus miesto tvarką užtikrinančių patrulių, kurie galėtų suteikti informaciją apie laisvas parkavimosi vietas šalia bažnyčių esančiose aikštėse bei aplinkinėse gatvėse, tačiau veltui.
     Prašome Vilniaus ir kitų didžiųjų Lietuvos miestų Savivaldybių vadovus suderinti su Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininku bei jos atstovais svarbiausių religinių švenčių sąrašą ir jų dienomis maksimaliai išplėsti parkavimosi vietų aplink maldos namus didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o ypač Vilniuje skaičių.
     Tai būtų galima padaryti ribotam paros laikui pridengiant atitinkamus draudžiančius ženklus arba užkabinant jų galiojimo laiką reglamentuojančias lenteles. Taip pat organizuoti Lietuvos miestų savivaldybių Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojų bei kelių policijos postus, kurie ne baustų, o pasitelkę ryšio priemones, padėtų parkavimosi vietų ieškantiems maldininkams, automobilių srautus nukreipdami į atokesnes gatves ar neužpildytas stovėjimo aikštes.
To pasėkoje būtų išspręstas opus, aukščiau paminėtas klausimas, o atitinkamos automobilių eismą prižiūrinčios policijos bei Savivaldybių struktūros užsitikrintų melstis atvykstančių žmonių dėkingumą bei pagarbą.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

LS Vilniaus skyriaus atsakingas sekretorius Algimantas Budriūnas
LS Vilniaus skyriaus tarybos narys,
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos narys Kęstutis Balčiūnas
Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P.Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Malinionis, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L.Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691, K. Balčiūnas + 370 699 34880
El. paštas: vilnius@sajudis.com, Interneto svetainė: www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com