Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Aplinkos Ministrui Gediminui Kazlauskui

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          S I Ū L Y M A S

     Išplėsti valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos kompetenciją

Vilnius, 2012 01 04 Nr. 1
     Pastaruoju metu mus dažnai pasiekia žmonių nusiskundimai dėl kai kurių Lietuvos respublikos žinybų bei įstaigų nenoro ar neturėjimo galios spręsti jiems kilusias problemas.
     Viena tokių problemų – savavališkas medžių sodinimas bendro naudojimo valstybinėje žemėje, tokiu būdu siekiant ją neteisėtai užvaldyti arba tiesiog pakenkti aplinkui gyvenantiems kaimynams. Medžiai piktavališkai sodinami inžinerinių tinklų zonose, pakelėse arba tiesiog ant gruntinių kelių, takų ir panašiai.
     Nežinodami kur ieškoti teisybės, dėl tokių pažeidimų žmonės dažniausiai kreipiasi į VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ prie APLINKOS MINISTERIJOS. Nors pats įstaigos pavadinimas ir jos pavaldumas tiesiogiai byloja apie kompetenciją spręsti ne tik statybos, bet ir teritorijų planavimo klausimus, ši inspekcija kratosi jai priskirtinų darbų ir kontrolės. Žinomi atvejai, kuomet dėl minėtų problemų į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją kreipęsi žmonės sulaukia atsakymo, kad tai nėra šios žinybos kompetencija. Jiems siūloma kreiptis į Gamtos apsaugos inspekciją, Nacionalinę žemės tarnybą ir panašiai. Pastarosios žinybos, kaip taisyklė, prašymus persiunčia atitinkamų rajonų savivaldybių administracijoms. Jos seniūnijoms. Šios, matydamos aukštesnių instancijų nekompetenciją ar nenorą, nesivargina ieškodamos kaltininko. Todėl pagalbos paprašęs interesantas, gauna pasityčiojantį atsakymą, jog „medžiai tikrai pasodinti savavališkai, tačiau kas juos pasodino, nustatyti nepavyko, nes nurodytas, medžius sodinęs asmuo neprisipažįsta tai daręs...“ Tada siūloma kreiptis į Administracinių ginčų komisiją arba teismą. Čia viskas ir pasibaigia. Eiliniam žmogui yra per brangu bylinėtis, neturint jokių garantijų, kad pastarųjų instancijų sprendimas jam bus palankus ir jau dabar arba netolimoje ateityje problemas kelsiantys medžiai tikrai bus pašalinti. Policija tokių prašymų tirti nesiima, juo labiau, jeigu to prašo fiziniai asmenys.
Tačiau tyčia ar netyčia nulaužęs bei nupjovęs jam trukdantį tokį medį, pilietis tuoj pat baudžiamas administracine bauda, su prievole atlyginti „gamtai padarytą žalą“. Nors medžiai atitinkamų žinybų yra pripažįstami pasodintais savavališkai, niekas nepasidomi iš kokio – valstybinio ar privataus miško jie buvo iškasti ir kaip pateko į bendro naudojimo žemės plotus.
     Medžiams užaugus, eiliniam piliečiui teisėtai juos likviduoti dėl daugybės draudimų ir biurokratinių kliūčių tampa sudėtinga arba tiesiog neįmanoma. Ir jokia valdžios institucija bei jos atsakingi asmenys neprisiima ir neprisiims atsakomybės dėl audros metu išversto medžio padarytos materialinės žalos, žuvusio bei sužaloto vaiko ar suaugusio žmogaus. Jau nekalbant apie galimai iškilsiančias teisines ir papildomas finansines problemas per tokius plotus siekiant atsivesti būtinus inžinerinius tinklus bei patirtus materialinius nuostolius dėl neefektyvaus specialiosios technikos panaudojimo gesinant gaisrą ar likviduojant kitas stichines nelaimes.
     Kad to būtų išvengta, siūlome bendro naudojimo teritorijose savavališkai pasodintų medžių kontrolės ir likvidavimo klausimą priskirti VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS kompetencijai, kuri gavusi atitinkamą, pagrįstą prašymą ir reikalui esant, pasitelkusi Nacionalinę žemės tarnybą, į jį reaguotų tokiomis pat priemonėmis, kaip ir į savavališkai pastatytus statinius.
     Valstybinės žemės naudotojui (miestų, rajonų savivaldybių administracijoms ar konkrečioms seniūnijoms) nepavykus ar nenorint nustatyti tokį pažeidimą padariusį asmenį, minėta inspekcija šių instancijų vadovus turi įpareigoti, per nustatytą terminą likviduoti savavališkai pasodintus medžius, krūmus bei kitas dirbtinai sukurtas kliūtis su visomis įstatymuose numatytomis pasekmėmis.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos narys K. Balčiūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S.Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P.Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Malinionis, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K.Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, A.Budriūnas, + 370 673 95837, L. Kerosierius
+ 370 5 231 81 11, K. Balčiūnas + 370 699 34880, El. paštas vilnius@sajudis.com , www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com