Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Reginai Narušienei
Švietimo ir mokslo Ministrui Gintarui Steponavičiui
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto Pirmininkui Valentinui Stundžiui
Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos Pirmininkui Arimantui Dumčiui
LR Seimo nariams
Žiniasklaidai


     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos,
     Kazokiškių bendruomenės tarybos ir Vilniaus rajono Sąjūdžio tarybos

          K R E I P I M A S I S

     Dėl Pasipriešinimo istorijos dėstymo


Vilnius 2011 12 07
     Lietuvos buvę politiniai kaliniai tremtiniai, partizanai ir Laisvės kovų dalyviai sąskrydyje Dubysos slėnyje Ariogaloje „Su Lietuva širdy“ 2010 08 07 kreipėsi į atsakingas Lietuvos institucijas dėl Pasipriešinimo istorijos dėstymo:
     A t k r e i p i a m e dėmesį, kad buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, partizanai ir Nepriklausomybės kovų dalyviai jau eilę metų prašo LR Švietimo ir mokslo ministeriją numatyti 10 klasėje dėstyti 18 Pasipriešinimo istorijos pamokų, organizuoti egzaminą arba įskaitą ir, dalyvaujant Pasipriešinimo ir Nepriklausomybės kovų dalyviams, įteikti mokiniui atmintiną dokumentą.
     K o n s t a t u o j a m e, kad LR Švietimo ir mokslo ministerija iki šiol atsisakinėja ir ignoruoja Pasipriešinimo ir Laisvės kovų dalyvių prašymus.
     R e i k a l a u j a m e įpareigoti LR Švietimo ir mokslo ministeriją nuo 2010 m. mokslo metų pradžios įteisinti 10 klasėje 18 pamokų Pasipriešinimo istorijos mokymui.
     Į s i p a r e i g o j a m e paremti mokyklas ruošiant Pasipriešinimo istorijos mokymo procesą.
     Švietimo ir mokslo ministerija neįvykdė šios sąskrydžio rezoliucijos.
     Todėl po metų 2011 08 06 sąskrydyje Dubysos slėnyje Ariogaloje buvo dar kartą priminta apie būtinumą vykdyti 2010 08 07 sąskrydžio rezoliuciją.
     Vilčių kėlė, kai 2011 06 07 Švietimo ir mokslo ministras įsakymu Nr. V-1016 patvirtino 2011 - 2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus. Šio plano 105.2 punkte pasakyta: „Mokyti integruotai istorijos ir pilietiškumo pagrindų, Laisvės kovų istorijai skiriant ne mažiau kaip 18 pamokų“.
     Tačiau šis įsakymas, kaip ir daugybė pažadų, liko tik popieriuje bei argumentu pasiaiškinimams. Be to, įsakymas turi tik rekomendacinį pobūdį, o jį vykdyti galima kaip kas nori.
     Neatkreiptas dėmesys į siūlymą pasinaudoti Kazlų Rūdos ir kai kurių kitų mokyklų mokytojų entuziastų patirtimi ir dėstyti 10-ose klasėse 18 Pasipriešinimo istorijos pamokų pagal jų parengtą programą, naudojant N. Gaškaitės „Pasipriešinimo istorijos“ vadovėlį.
     Todėl būtina 18-os pamokų programą įteisinti. Tai įpareigotų visus mokytojus rimtai mokyti Pasipriešinimo istoriją.

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, Kazokiškių bendruomenės taryba ir Vilniaus rajono Sąjūdžio taryba:

     Konstatuoja, kad Lietuva sudėjo labai daug aukų ant Nepriklausomybės aukuro, kad LR Seimas 2011-uosius metus yra paskelbęs Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metais.
     Atkreipia dėmesį, kad atsakingos Lietuvos institucijos nesugebėjo išaiškinti Švietimo ir mokslo ministerijai apie pasipriešinimo, vykusio okupaciniams režimams Lietuvoje esmę, pasaulinę reikšmę ir būtinybę mokyti jaunimą apie Laisvės kovų dalyvių pasiaukojimą, žygdarbius, tautos aktyvų dalyvavimą pasipriešinime, paramą ir to laikmečio pasipriešinimo kovų pasaulio pripažinimą.
     Dėkoja mokykloms ir pedagogams pasišventusiai ir atsakingai dėstantiems Pasipriešinimo istoriją.
     Reikalauja Švietimo ir mokslo ministeriją deramai įteisinti ir nuo 2012 01 01 privalomai dėstyti 10 klasėse 18 pamokų Pasipriešinimo istoriją.


Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas L.Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas
Kazokiškių bendruomenės tarybos pirmininkas S.Virganavičius
Vilniaus rajono Sąjūdžio tarybos pirmininkas J. Burokas


Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
S. Virganavičius + 370 655 87 196, J. Burokas + 370 684 10 808
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com