Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Nugalėjo žmonių žudymo verslininkai

     2011 11 23 Seimo Sveikatos reikalų komitetas uždarame posėdyje svarstė Alkoholio reklamos draudimo įstatymo pataisas.
     Komitetas susideda iš Seimo narių: A. Matulas, J. Juozapaitis, A. Čaplikas, V. M. Čigriejienė, A. Dumčius, D. Mikutienė, G. Navaitis, R. A. Ručys, A. Zuokienė.
     Komitetas arba iš pagarbos alkoholizmo industrijos atstovams, arba iš baimės alkoholizmo priešininkams iš pradžios leido pašaliečiams dalyvauti ir pasisakyti posėdyje.
     Pirmuoju kalbėdamas aš priminiau Vyskupo Motiejaus Valančiaus pasišventusią tarnystę Aukščiausiajam ir gelbėjusiam Lietuvos žmones nuo alkoholio. Atkreipiau dėmesį, kad Lietuvoje nevykdoma 1998 07 02 LR Seimo nutarimu Nr. VIII – 833 patvirtinta „Lietuvos sveikatos programa“, kurioje buvo numatyta iki 2010 m. 25 procentais sumažinti alkoholio vartojimą, o faktiškai vartojimas padidėjo 25 procentais. Konstatavau, kad 2008 04 18 d. LR Seimas priėmė pasaulyje neturinčias analogų Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kurios turi įsigalioti nuo 2012 01 01. Prašiau įsigilinti į Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 2011 11 08 kreipimąsi į Seimo narius dėl alkoholio vartojimo mažinimo. Prašiau netrukdyti įsigalioti Alkoholio reklamos draudimo įstatymui nuo 2012 01 01.
     Labai dalykiškai, pateikdama nepaneigiamus argumentus apie narkotinių ir alkoholinių medžiagų vartojimo skaudžias pasekmes, kalbėjo Tarptautinės blaivybės akademijos docentė Tatjana Ščiurina.
     Alkoholizmo industrijos atstovai, tarp kurių Galadauskas, graudino seimūnus, kad uždraudus reklamą kentės sportas, kultūriniai renginiai ir darbininkai. Tačiau nepaaiškino kokius pelnus praras alkoholio industrija, žiniasklaida, partijos ir partiečiai propaguojantys alkoholizmą.
     Uždarame posėdyje komiteto nariai nutarė, kad alkoholio reklamos draudimas įsigaliotų nuo 2016 m. sausio 1 d. Tai yra - atidėti 4 metams, o per tą laiką kai kurie dabartinės ir naujosios kadencijos Seimo nariai imsis naujų žygių AMŽINAI PANAIKINTI alkoholio reklamą.
     Kol kas neįmanoma pasakyti personalinius balsavimo rezultatus. Pagal veikiančias taisykles nugali komanda. Todėl galima teigti, kad Sveikatos reikalų komitetas tarnauja alkoholizmo industrijai. Tai neturintis analogų balsavimo rezultatas, kai seimo nariai pagal žmoniškuosius principus ir priesaiką turintys gelbėti žmones, toleruoja, propaguoja ir aktyviai dalyvauja žmonių žudymo versle.
     Susidaro nuomonė, kad anksčiau išsakytas teiginys KADA ŽMONIŲ ŽUDYNĖS TAMPA VERSLU ? - KAI UŽ ALKOHOLIZMĄ BALSUOJA SEIMŪNAI – pasitvirtino.
     Matyt atidirbinėjama už suteiktas paslaugas, garantijas ir įsipareigojimus. Tai žiauriai baisu, ypatingai baisu kai įstatymų leidėjai rengiasi įforminti pagreitintą ir masišką žmonių žudymo įstatymą.
Laukime naujų žinių iš Seimo ir SEIMO RINKIMŲ.

Pagarbiai,
L. Kerosierius, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas
2011 11 24

Tel. + 3670 5 231 81 11
El. paštas vilnius@sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com