Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkui Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
LR Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

     Vilniaus miesto Sąjūdžio tarybos

         K R E I P I M A S I S

     Uždrauskime alkoholio reklamą


Vilnius 2011 10 19
     Lietuvoje nevykdoma 1998 07 02 LR Seimo nutarimu Nr. VIII – 833 patvirtinta „Lietuvos sveikatos programa“, kurioje buvo numatyta iki 2010 m. 25 procentais sumažinti alkoholio vartojimą, o faktiškai vartojimas padidėjo 25 procentais.
2008 04 18 d. LR Seimas priėmė pasaulyje neturinčias analogų Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kurios turi įsigalioti nuo 2012 01 01. Šiomis pataisomis uždraudžiama alkoholio reklama ir sugriežtinama atsakomybė. Šios pataisos yra labai svarbios įgyvendinant Lietuvos sveikatos programą ir siekiant mažinti alkoholio prieinamumą bei vartojimą.
     2008 04 18 Seime svarstant ir priimant šias pataisas nebuvo iškilusių rimtų problemų dėl jų
įgyvendinimo.
     Beveik 3 metus verslininkai, žiniasklaidininkai ir politikai tylėjo. Niekam nekvaršino galvų ir alkoholinių gėrimų VARTOTOJAI.
     Kai 2011 kovo – gegužės mėnesiais alkoholio industrijos atstovai ir kai kurie politikai pradėjo totalinius veiksmus, kad būtų atšauktos 2008 04 18 alkoholio reklamos pataisos, tada pradėjo priešintis daugybė Lietuvos žmonių, visuomeninių organizacijų ir tikinčiųjų konfesijų atstovai. Alkoholinių gėrimų vartotojai tylėjo ir dabar tebetyli, nes manoma, kad tokia gausi alkoholinių gėrimų prekyba juos tenkina.
     Išaiškėjo, kad siekdami GRUPINIŲ INTERESŲ ir galimai SAU NAUDOS alkoholinių gėrimų gamintojai, prekeiviai, žiniasklaidos atstovai ir 74 Seimo nariai ryžosi panaikinti 2008 04 18 d. priimtas alkoholio reklamos draudimo pataisas.
Žmones kankina daugėjančios alkoholizmo ligos. Valstybę slegia alkoholio padarinių likvidavimo išlaidos, kurios 5 kartus didesnės už pajamas iš alkoholio. Tik alkoholio industrija džiaugiasi reklama ir milžiniškomis pajamomis.
Prašome visus Seimo narius nenaikinti 2008 04 18 priimto įstatymo pataisų ir vykdyti LR Seimo nutarimu Nr. VIII – 833 1998 07 02 patvirtintą „Lietuvos sveikatos programą“.
     Atkreipdami dėmesį, kad prieš pusantro šimtmečio Žemaičių Vyskupas M. Valančius ir kunigai gelbėjo Lietuvą nuo alkoholizmo, prašome Lietuvos Seimą ir Vyriausybę imtis ypatingų priemonių, kad būtų vykdoma LR Seimo nutarimu Nr. VIII – 833 1998 07 02 patvirtinta „Lietuvos sveikatos programa“ ir kad būtų įgyvendinamos 2008 04 18 įstatymo pataisos dėl alkoholio reklamos draudimo.
     Vilniaus Sąjūdžio taryba 2011 10 05 savo kreipimusi į Jus prašė įstatymo pataisų svarstymo dieną paskelbti prieš 14 dienų žiniasklaidoje, nes buvo nutarta organizuoti mitingą Nepriklausomybės aikštėje.
     Prašome Seimą atidėti įstatymo pataisų svarstymą 14 dienų, kad būtų galima suspėti organizuoti mitingą.
     Piketas numatomas spalio 21 dieną 12 valandą prie Seimo rūmų.
     Prašome šį kreipimąsi pridėti prie Seime svarstomos įstatymo pataisų medžiagos.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S.Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P.Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Malinionis, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K.Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com