Pagrindinis

 

LT     EN     RU


LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui Valentinui Stundžiui
LR kultūros ministrui Arūnui Gelūnui
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

         K R E I P I M A S I S

     Dėl lenkų kalbos Vilniaus krašte


Vilnius 2011 10 05
     Paskutiniu metu nemaža debatų vyksta spaudoje, žiniasklaidoje ir visuomeninėse organizacijose dėl Kultūros ministro Arūno Gelūno atstovavimo ne lietuvių, o lenkų interesams įteisinant dvikalbystę, nors konstitucijoje nurodoma, kad Lietuvos valstybinė kalba yra lietuvių.
     Gerbiamas ministras turbūt nesiorientuoja situacijoje arba nežino Lietuvos istorijos.
     Jogailai tapus Lietuvos – Lenkijos karaliumi prasidėjo Lietuvos lenkinimas. Jogailos karaliavimo laikotarpiu tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo sudaryta eilė unijų, ypač žalingos buvo Krėvės ir Horodlės unijos. Krėvės unijoje Jogaila pasižada amžinai prijungti Lietuvos ir Rusijos žemes prie Lenkijos – inkorporacija. Horodlės unija - tai Lietuvos bajorų lenkinimas (Šapoka, Ivinskis : „Vytautas Didysis“).
    Prisiminkime netolimą praeitį - lenkų okupaciją Vilniaus krašte 1919 m. Ką jie išdarinėjo okupuotame Vilniaus krašte? Želigovskio piktadariai vykdė genocidą, persirengę civiliais šaudė lietuvius, net šeimas. Vilniaus krašte nuo 1919 m. iki 1939 m. buvo totalus Lietuvos gyventojų lenkinimas. Į Lietuvos miestus miestelius ir kaimus buvo siunčiami mokytojai iš Lenkijos, kurie nė žodžio nemokėjo lietuvių kalbos, lietuvių vaikus mokė lenkiškai. Kai kurie vaikai nėjo į lenkiškas mokyklas ir mokėsi privačiai. Tokius mokinius persekiojo ir jų mokytojus sodindavo į kalėjimus. Bažnyčiose pamaldos buvo vykdomos lenkų kalba („Vilniaus Golgota” , 1992 m. liepos 2 d.).
     Siekiant atitaisyti padarytą skriaudą lietuvių kalbos vartojimui Vilniaus krašte, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys ir pastangos atlietuvinant Vilniaus kraštą.
     Daugybė Lietuvos žmonių sunerimę dėl Kultūros ministro A. Gelūno bandymų sumenkinti Lietuvos Konstitucijos galias pataikaujant Lenkijai. Nepriklausomybės Akto signataras Romualdas Ozolas rašo (2011 m. liepos 2d. „Respublika”) – Kultūros ministro poziciją šiuo atžvilgiu reikia vertinti kaip visiškai nesiorientuojančio žmogaus poziciją arba kaip atvirai bendradarbiaujančio su lenkų politiniais sluoksniais, kurie yra suinteresuoti Lietuvos vergavimu tokiu lygiu, koks buvo abiejų tautų respublikoje.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba smerkia tokią Kultūros ministro poziciją ir prašo jo paaiškinimo.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas

Tarybos pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P.Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Malinionis, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K.Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com