Pagrindinis

 

LT     EN     RU


 2011 – Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metai.

LIETUVOS ŽMONĖMS
ŽINIASKLAIDAI

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

         K R E I P I M A S I S

     Prisiminkime svarbias istorines datas


Vilnius 2011 08 04
     2011 08 23 minėsime dviejų pasaulio tironų - Stalino ir Hitlerio 1939 08 23 sudarytą slaptą Europos pasidalinimo suokalbį. Po šio pasidalinimo jie tarpusavyje sukėlė Antrąjį Pasaulinį karą, kuris padarė milžiniškus nuostolius visame pasaulyje ir pareikalavo apie 100 milijonų žmonių gyvybių.
     Šie pasauliniai nusikaltėliai sunaikino trečdalį Lietuvos gyventojų, padarė didelę žalą, net prekiavo Lietuvos žeme: naciai 1941 01 10 pardavė sovietams Suvalkiją už 7,5 mln. dolerių.
     Žmonija įvairiais būdais ir priemonėmis prisimena tų laikų žmonijos kovą prieš užkariautojus ir siekia, kad daugiau tai nepasikartotų.
     Vilniaus Sąjūdžio tarybos studija „Labora“ 2009 08 05 pirmą kartą Lietuvos istorijoje pagal Pasaulio lietuvių bendruomenės leidinį „Pasaulio lietuvis“ parengė internetinę apybraižą „Budelių suokalbis“ ir paskelbė Vilniaus Sąjūdžio tarybos interneto svetainėje www.sajudis.com.
     Kviečiame Lietuvos žmones susipažinti su šiuo dokumentu. Šioje svetainėje rasite ir daugiau labai svarbios informacijos. Nuo šių metų vasario mėnesio pradėta skelbti trumpa kiekvieno mėnesio šventinių datų ir istorinių įvykių apžvalga (4 – 5 lapai). Daug dėmesio skiriama Lietuvos Nepriklausomybės kovoms ir valstybės gynybai, tautiškumo, pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymui, socialiniams, ekonominiams, sveikatingumo, kultūriniams ir jaunimo auklėjimo klausimams.
     Prašome žiniasklaidos institucijų ir privačius asmenis paviešinti šį mūsų kreipimąsi, kad primintų tautiečiams visame pasaulyje apie Lietuvoje budelių vykdytą genocidą.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Malinionis, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B.
Zaviša, S. Žilinskas
.

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L.Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com