Pagrindinis

 

LT     EN     RUJos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministrui Gediminui Kazlauskui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          K R E I P I M A S I S

     DĖL KAZOKIŠKIŲ SĄVARTYNO UŽDARYMO


     Bandoma nevykdyti Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartį dėl Kazokiškių sąvartyno uždarymo

Vilnius 2011 08 04
    Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs Kazokiškių bendruomenės skundą, 2010 10 18 Lietuvos Respublikos vardu priėmė neskundžiamą sprendimą uždrausti eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną. Teismas tuo pačiu sprendimu dėl sudėtingos ir sunkios situacijos atidėjo sprendimo vykdymą vieneriems metams, tai yra iki 2011 10 18.
Aplinkos ministerija pralaimėtą bylą vadino kaip formalių trūkumų nepaisymų pašalinimą.
     Turimomis žiniomis valstybės institucijos, ignoruodamos teismo sprendimo vykdymą, piktavališkai teismo sprendimą aiškino visuomenei, kad nesirengia uždaryti sąvartyną, bet turės atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras (PAV) ir gauti naują taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą.
     Aplinkos ministerija ir UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ nesiėmė įgyvendinti Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimo.
     Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus miesto ir Elektrėnų savivaldybės bei kai kurios Aplinkos ministerijos tarnybos pastaruoju metu bando pratęsti Kazokiškių sąvartyno veiklą po 2011 10 18. Manytina, kad šių institucijų darbuotojai, verslininkai ir kai kurie politikai įkalbinės, provokuos ir agituos Kazokiškių, Elektrėnų ir kitų vietos bendruomenių žmones ir visuomeninių organizacijų atstovus, kad jie sutiktų po 2011 10 18 leisti vežti atliekas iš viso Vilniaus regiono į Kazokiškių sąvartyną.
     Daugiau kaip prieš 5 metus mes savo kreipimesi ir laiškuose atkreipėme dėmesį, kad rengiantis, projektuojant, organizuojant ir statant Kazokiškių sąvartyną buvo pažeisti 32 Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminiai aktai, tarp kurių Lietuvos Konstitucijos 19, 23, 37, 42, 53, 54 straipsniai, Europos Konstitucija, Europos Sąjungos penki reglamentai, 8 LR įstatymai ir 19 LR Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir kitų institucijų teisinių aktų. Niekas nesiaiškino teisinių pražangų pasekmių.
     Primename, kad Orhuso Konvencijos priežiūros komitetas kritikavo Lietuvą Kazokiškių bendruomenės byloje prieš Lietuvą. Pažymime, kad už Orhuso Konvencijos priežiūros komiteto rekomendacijų nevykdymą Lietuvai gresia didelės nuobaudos.
     Atkreipiame dėmesį į valstybės institucijų ir privačių organizacijų nepagarbą Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2010 10 18 sprendimui ir bandymus neteisėtai pratęsti Kazokiškių sąvartyno eksploataciją. Prašome Jūsų imtis skubiausių priemonių, kad Kazokiškių sąvartynas būtų uždarytas.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Malinionis, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B.
Zaviša, S. Žilinskas
.

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L.Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com