Pagrindinis

 

LT     EN     RU


2011 metai – Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2011 07 20 dienos

          D A R B O T V A R K Ė

     Rugpjūčio mėnesio šventės ir trumpa mėnesio istorinių įvykių apžvalga – G. Adomaitis

     Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2011 07 12 viešai pareiškė: „Konstitucijoje parašyta, kad bažnyčia atskirta nuo valstybės, todėl nekomentuoju kitų institucijų veiklų“ (Konstituciją žiūrėkite apačioje).

Politinių kalinių ir tremtinių sąskrydis Ariogaloje vyks 2011 08 06

1. Apie valstybės ir politikos aktualijas,
2. Apie Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimą 2011 06 04 LR Seime – A. Budriūnas, P. Rutkauskas,
3. Apie Pasipriešinimo istorijos mokymą 10 – tose klasėse - A. Budriūnas, P. Rutkauskas, L. Kerosierius,
4. Apie alkoholio reklamos įstatymo pataisų svarstymą Seime – L. Kerosierius, J. Šaulys,
5. Apie 1941 Birželio 22 – 28 sukilimo paminėjimą Lietuvos Mokslų Akademijoje ir iškilminga eisena į Rasų kapines 2011 06 21 – G. Adomaitis, P. Dirsė, P. Gvazdauskas, G. Ruzgys,
6. Apie Lukiškių aikštėje monumento „Kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos Laisvę“ projektą – J. Burokas,
7. Apie Vilniaus savivaldybės nutarimą parduoti „Vilniaus energijos“ akcijas – A. Bružas, H. Martinkėnas, P. Rutkauskas,
8. Apie gautus atsiliepimus dėl S. Gedos paminėjimo – K. Balčiūnas,
9. Apie 2011 08 06 Ariogaloje vyksiantį politinių kalinių ir tremtinių sąskrydį – P. Dirsė, P. Gvazdauskas,
10. Apie lietuvių kalbos įstatymo pataisas – L. Kerosierius,
11. Apie Politinių kalinių ir tremtinių paminklo prie buvusių KGB rūmų Vilniuje savavališką darkymą – P. Gvazdauskas, J. Česnavičius,
12. Prisiminkime 1991 metų Vilniaus Sąjūdžio tarybos narius – L. Kerosierius,
13. Dėl LR Kultūros ministro A. Gelūno iniciatyvos rašyti lenkiškais rašmenimis Vilniaus krašto vietovių pavadinimus,
14. Apie JAV lietuvių kreipimąsi dėl dvigubos pilietybės – L. Kerosierius.
15. Apie tarybos grupių veiklą ir narių operatyvų veiksmų koordinavimą – P. Rutkauskas, grupių vadovai,
16. Apie Lietuvos Sąjūdžio tarybos veiklą – A. Budriūnas,
17. Įvairūs.

Tarybos posėdžiai vyks 2011 liepos 20 d., rugpjūčio 3 d., rugpjūčio 17 d., rugsėjo 7 d., rugsėjo 21 d., spalio 5 d., spalio 19d. Posėdžio pradžia 17 val. Posėdžiuose dalyvauja Tarybos nariai bei kiti kviečiami asmenys.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus pirmininkas Leonas Kerosierius

Atsakingasis sekretorius Algimantas Budriūnas
 


          JŪSŲ ŽINIAI

     Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2011 07 12 viešai pareiškė: „Konstitucijoje parašyta, kad Bažnyčia atskirta nuo valstybės, todėl nekomentuoju kitų institucijų veiklų“.     Lietuvos Respublikos Konstitucija apie Bažnyčią ir valstybę rašoma:

43 straipsnis
     Valstybė pripažįsta tradicines Lietuvoje bažnyčias bei religines organizacijas, o kitas bažnyčias ir religines organizacijas - jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai. Valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos turi juridinio asmens teises. Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai skelbia savo mokslą, atlieka savo apeigas, turi maldos namus, labdaros įstaigas ir mokyklas dvasininkams rengti. Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus. Bažnyčių bei kitų religinių organizacijų būklė valstybėje nustatoma susitarimu arba įstatymu. Bažnyčių bei religinių organizacijų mokslo skelbimas, kita tikybinė veikla, taip pat maldos namai negali būti naudojami tam, kas prieštarauja Konstitucijai ir įstatymams. Lietuvoje nėra valstybinės religijos.

     LTSR Konstitucijoje apie Bažnyčią ir valstybę rašoma:

50 straipsnis.
     Lietuvos TSR piliečiams garantuojama sąžinės laisvė, tai yra teisė išpažinti bet kurią religiją arba neišpažinti jokios, praktikuoti religinius kultus arba vesti ateistinę propagandą. Kurstyti nesantaiką ir neapykantą ryšium su religiniais tikėjimais draudžiama.
     Bažnyčia Lietuvos TSR atskirta nuo valstybės ir mokykla — nuo bažnyčios.


ĮSIGILINKIME IR PAMĄSTYKIME
 


Pasiteiravimui:
A. Budriūnas, Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 673 95 837;
L. Kerosierius, tel. + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas, tel. +370 699 37691,
el. paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com.

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com