Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui

     Mitingo dalyvių prie Švietimo ir mokslo ministerijos

         K R E I P I M A S I S

     Dėl Ariogalos sąskrydžio rezoliucijos ,,Dėl Pasipriešinimo
     istorijos dėstymo“ nevykdymo


Vilnius, 2011 05 23
     Buvę politiniai kaliniai, tremtiniai ir Laisvės kovų dalyviai Ariogalos sąskrydyje Dubysos slėnyje „Su Lietuva širdy“ 2010 08 07, prisimindami sovietų 50 metų Lietuvoje vykdytą genocidą - lietuvių tautos kančių laikmetį, 10 metų vykusį Lietuvos partizanų „karą po karo“ , ilgą kelią į Nepriklausomybę ir kasdienius mūsų rūpesčius, vertindami esamą padėtį ir siekdami pasitarnauti Lietuvai, priėmė kreipimąsi:
Dėl Pasipriešinimo istorijos dėstymo:
     A t k r e i p i a m e dėmesį, kad buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, partizanai ir Nepriklausomybės kovų dalyviai jau eilę metų prašo LR Švietimo ir mokslo ministeriją numatyti 10 klasėje dėstyti 18 Pasipriešinimo istorijos pamokų, organizuoti egzaminą arba įskaitą ir, dalyvaujant Pasipriešinimo ir Nepriklausomybės kovų dalyviams, įteikti mokiniui atmintiną dokumentą.
     K o n s t a t u o j a m e, kad LR Švietimo ir mokslo ministerija iki šiol atsisakinėja ir ignoruoja Pasipriešinimo ir Laisvės kovų dalyvių prašymus.
     R e i k a l a u j a m e įpareigoti LR Švietimo ir mokslo ministeriją nuo 2010 m. mokslo metų pradžios įteisinti 10 klasėje 18 pamokų Pasipriešinimo istorijos mokymui.
     Į s i p a r e i g o j a m e paremti mokyklas ruošiant Pasipriešinimo istorijos mokymo procesą.

     Jau greitai sueis metai, kai Švietimo ir mokslo ministerija visokeriopai ignoruoja šį kreipimąsi. LR Ministras Pirmininkas A. Kubilius sudarė darbo grupę, kuri turi parengti pasiūlymus dėl Ariogalos sąskrydyje priimto kreipimosi „Dėl Pasipriešinimo istorijos dėstymo“. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas 2011 02 23 pritarė Pasipriešinimo istorijos dėstymo nuostatoms ir paprašė Švietimo ir mokslo ministeriją pateikti pasiūlymus, kaip bus įgyvendinamas Pasipriešinimo istorijos dėstymas.
     LR Seimas yra paskelbęs 2011-uosius metus Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metais.
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai ignoravo Premjero prašymus ir pasitraukė iš komisijos darbo, nereagavo į Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto prašymą, aiškina, kad tokio mokymo neįmanoma organizuoti, biurokratiškai atsirašinėja vartodami žodžius „rekomenduoja“ (nes rekomendacijas galima vykdyti ir nevykdyti), tuo leidžia trinti iš žmonių atminties valstybei nusipelniusių žmonių istorijas, sunkiausio lietuvių tautos komunistinio genocido laikmetį ir tautos kovų istoriją.
     Ariogalos sąskrydžio siūlomas projektas nėra jokia staigmena istorijos mokytojams, nes jį jau 9 metus 10-ose klasėse vykdo Kazlų Rūdos ir kai kurių kitų mokyklų mokytojai entuziastai. Prieš keletą metų buvo masiškai išplatintas 18-os pamokų planas pagal populiarų Nijolės Gaškaitės ‚,Pasipriešinimo istorijos‘‘ vadovėlį (žiūrėk kitoje lapo pusėje). Belieka 18-os pamokų programą įteisinti. Tai įpareigotų mokytojus rimtai mokyti Pasipriešinimo istoriją.
     Mitingo dalyviai, atkreipdami Švietimo ir mokslo ministerijos dėmesį į Ariogalos sąskrydžio kreipimosi „Dėl Pasipriešinimo istorijos dėstymo“ 10-ose klasėse 18-os pamokų programos nevykdymą, PAKARTOTINAI SIŪLO iki 2011 06 14 parengti, suderinti ir patvirtinti „Pasipriešinimo istorijos dėstymo“ 10– tose klasėse programą su egzaminu arba įskaita pusės pamokų, skirtų pilietiniam ugdymui 10-ose klasėse, sąskaita.

Mitingo dalyvių vardu:
Monsinjoras A. Svarinskas
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tauro apygardos partizanas V. Masiukonis
Marijampolės Tauro apygardos partizanų muziejaus darbuotojas A. Lelešius
Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas J. Burokas
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos valdybos pirmininkas V. Miliauskas
Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas L. Kerosierius


Pasiteiravimui: Algimantas Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, 8 673 95837,
Leonas Kerosierius 231 81 11, Paulius Rutkauskas 8 699 37691,
El. paštas: vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė: www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com