Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Lietuvos Respublikos Kultūros Ministrui Arūnui Gelūnui

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos ir
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus rajono tarybos susirinkimo,
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos valdybos

K R E I P I M A S I S

DĖL INDIVIDUALIOS VALSTYBĖS STIPENDIJOS SKYRIMO RUOŠIAMOS
BIOGRAFINĖS POETO SIGITO GEDOS KNYGOS AUTOREI ŽURNALISTEI
VIRGINIJAI MAJOROVIENEI


Vilnius 2011 05 04
     Šiuo metu pasirodo įvairių autorių kūrinių, kuriuose paviršutiniškai, ne visada objektyviai, dažnai remiantis nuogirdomis, o ne faktais ir dokumentais, bandoma apžvelgti daugiau nei prieš dvejus metus mus palikusio poeto S. Gedos gyvenimo ir kūrybos kelią.
     Esame įsitikinę, kad tokių iškilių asmenybių, kaip Sigitas Geda, biografija turi būti parašyta itin profesionaliai. Tai turi atlikti žmonės, betarpiškai ir artimai pažinoję poetą, puikiai pažįstantys jo kūrybą ir žinantys asmeninio gyvenimo peripetijas. Jiems turi būti teikiama visokeriopa valstybės pagalba.
     Itin išsamią, objektyvią, pagrįstą daugiau nei 70 respondentų, gyvenančių įvairiose Lietuvos vietose bei užsienyje, tarp jų - S.Gedos mokytojų, jo mokyklos bei studijų draugų,
universiteto dėstytojų, poetą pažinojusių amžininkų, Sąjūdžio laikų bendražygių prisiminimais, taip pat teisiniais dokumentais grįstą biografinę knygą jau ruošia žinoma leidinio “Moteris” žurnalistė, daugelio biografinių straipsnių apie Lietuvos bei užsienio kultūros šviesulius autorė ir artima poeto paskutinių gyvenimo metų draugė Virginija Majorovienė. Anksti mirus jos vyrui, buvusiam Lietuvos šachmatų federacijos prezidentui V.Majorovui, dabartiniu metu jai tenka uždirbti pragyvenimui ne tik sau, bet ir studijuojantiems vaikams. Dėl didelio tiesioginio darbo krūvio minėta žurnalistė ne visada suspėja pasikalbėti su artimais poetui žmonėmis, kurie tai vienas, tai kitas iškeliauja   Anapilin, su savimi išsinešdami neįkainojamą prisiminimų lobyną. Laukdami amžininkų prisiminimais, taip pat dar neskelbtais paskutiniųjų, pačių sunkiausių poetui gyvenimo metų dokumentais pagrįsto autorinio darbo ir įvertindami nelengvą autorės materialinę padėtį, prašome žurnalistei Virginijai Majorovienei paskirti individualią valstybės stipendiją, padėsiančią užtikrinti greitesnį bei turiningesnį šio kilnaus sumanymo realizavimą.
     Manome, kad ši knyga, skirta poeto Sigito Gedos 70-ųjų gimimo metinių pažymėjimui 2013 m. vasario 4d., bus vertinga jo biografijos ir kūrybos studija, gerai pasitarnausianti tiek besimokančiam jaunimui ar lietuvių literatūrą dėstantiems pedagogams bei mokslininkams, tiek eiliniam Sigito Gedos kūrybą pamėgusiam skaitytojui.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos valdybos narys
Žurnalo „Varpas“ redaktorius Algimantas Zolubas

LS Vilniaus skyriaus atsakingas sekretorius Algimantas Budriūnas
LS Vilniaus skyriaus tarybos narys,
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos narys Kęstutis Balčiūnas

Pasiteiravimui: Algimantas Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
Leonas Kerosierius +370 5 2318111, Paulius Rutkauskas +370 69937691, Kęstutis Balčiūnas +370 699 34880
El. paštas: vilnius@sajudis.com Interneto svetainė: www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com