Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui
LR Seimo nariams
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos ir Lietuvos
     Sąjūdžio Vilniaus rajono tarybos susirinkimo

          K R E I P I M A S I S

     Dėl Pasipriešinimo istorijos dėstymo


Vilnius, 2011 02 02
     Lietuvos buvę politiniai kaliniai tremtiniai ir Laisvės kovų dalyviai sąskrydyje Dubysos slėnyje Ariogaloje „Su Lietuva širdy“ 2010 08 07 prisiminė lietuvių tautos kančių laikmetį, kelią į Nepriklausomybę ir kasdienius mūsų rūpesčius.
     Sąskrydžio dalyviai, prisimindami sovietų 50 metų Lietuvoje vykdytą genocidą, vertindami esamą padėtį ir siekdami pasitarnauti Lietuvai, priėmė kreipimąsi
Dėl Pasipriešinimo istorijos dėstymo:
     A t k r e i p i a m e dėmesį, kad buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, partizanai ir Nepriklausomybės kovų dalyviai jau eilę metų prašo LR Švietimo ir mokslo ministeriją numatyti 10 klasėje dėstyti 18 Pasipriešinimo istorijos pamokų, organizuoti egzaminą arba įskaitą ir, dalyvaujant Pasipriešinimo ir Nepriklausomybės kovų dalyviams, įteikti mokiniui atmintiną dokumentą.
     K o n s t a t u o j a m e, kad LR Švietimo ir mokslo ministerija iki šiol atsisakinėja ir ignoruoja Pasipriešinimo ir Laisvės kovų dalyvių prašymus.
     R e i k a l a u j a m e įpareigoti LR Švietimo ir mokslo ministeriją nuo 2010 m. mokslo metų pradžios įteisinti 10 klasėje 18 pamokų Pasipriešinimo istorijos mokymui.
     Į s i p a r e i g o j a m e paremti mokyklas ruošiant Pasipriešinimo istorijos mokymo procesą.
Švietimo ir mokslo ministerija dažnai mėgina aiškinti, kad Pasipriešinimo istorija yra dėstoma aukštame lygyje ir naudojamasi naujausiomis mokymo technologijomis. Tačiau iš tikrųjų taip nėra.
     LR Ministras Pirmininkas A. Kubilius sudarė darbo grupę, kuri parengtų pasiūlymus dėl sąskrydyje Ariogaloje priimto kreipimosi dėl Pasipriešinimo istorijos dėstymo 10-ose klasėse.
     Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai ignoravo vykdyti Premjero prašymus ir pasitraukė iš komisijos darbo, tačiau nuolat tebeaiškina, kad tokio mokymo neįmanoma organizuoti.
2009 metai buvo paskelbti Laisvės kovų atminties metais. Aukščiausios Lietuvos institucijos ignoravo buvusių politinių kalinių, tremtinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydžio Dubysos slėnyje Ariogaloje „Su Lietuva širdy“ 2010 08 07 priimtą kreipimąsi.
     LR Seimas yra paskelbęs 2011-uosius metus Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metais.
     Primename, kad Lietuvoje partizaninis karas vyko 1944–1953 metais. Tai neturinti pasaulyje analogų kova prieš okupantus ir pavergėjus. Pasaulis stebisi tokiu organizuotu visos tautos pasipriešinimu. Žūtbūtinėse kautynėse žuvo apie 25 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų. Daugybė pasipriešinimo dalyvių buvo ištremti į Sibirą, ledjūrio pakrantes, Tolimuosius rytus ir Kazachstaną, kur daugybė žmonių žuvo nuo bado, išsekimo, sunkių darbo ir gyvenimo sąlygų. Daugelis prarado sveikatą, turtą ir daugybę metų buvo niekinami ir žeminami. Dar žaizdos atviros ir skausmai spaudžia krūtinę. Žmonės buvo pasmerkti ir kentėjo dėl meilės Aukščiausiajam, Bažnyčiai ir Tėvynei. Pasipriešinimo dalyviai aukojosi.
     Susidaro įspūdis, kad liberalieji švietimo sistemos vadovai nenori reaguoti į Premjero prašymą, į Sąskrydžio dalyvių prašymą, stengiasi trinti iš žmonių atminties sunkiausio lietuvių tautos komunistinio genocido laikmetį ir tautos kovą. Mokslo ir švietimo ministerija nori Premjero tikslinę komisiją paversti savo darbiniu įrankiu ir komisijos narius įjungti tik į beprasmes diskusijas.
     Dar kartą norime atkreipti dėmesį, kad eilėje mokyklų Pasipriešinimo istorijos dėstymas iš tiesų yra aukštame lygyje. Tačiau daugelyje mokyklų tas procesas yra apleistas ir net sabotuojamas.
     Susirinkimas, smerkdamas Švietimo ir mokslo ministerijos elgesį Premjero pavedimo atžvilgiu, prašo ją įpareigoti skubiai parengti pasiūlymus dėl sąskrydžio kreipimosi „Dėl Pasipriešinimo istorijos dėstymo“ 10-ose klasėse ir dalyvauti darbo grupėje.

Susirinkimo įgalioti Vyriausybės sudarytos darbo grupės dalyviai:

Vilniaus rajono Sąjūdžio tarybos pirmininkas, Lietuvos Laisvės
Kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas Jonas Burokas

Vilniaus Sąjūdžio tarybos narys, Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkas dr. doc. Petras Gvazdauskas

Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

Vilniaus Sąjūdžio tarybos narys, Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio Tauro apygardos partizanas Vytas Masikonis

Vilniaus Sąjūdžio tarybos narys,
Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos narys Audrius Skaistys

Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius

Pasiteiravimui: Algimantas Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, 8 673 95837,
Leonas Kerosierius 231 81 11, Paulius Rutkauskas 8 699 37691,
El. paštas: vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė: www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com