Pagrindinis

 

LT     EN     RU


      Vasario mėnesio šventės ir trumpa istorinių įvykių apžvalga

Vasario 2 d. - Kristaus paaukojimas. Grabnyčios.
1948 02 02. - Gulbiniškiose (Pilviškių valsčiuje) žuvo Tauro apygardos vadas pulkininkas Antanas Baltūsis - Žvejys.
1951 02 02 Šakių rajone Endrikių kaimo apylinkėse žuvo Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas – Karijotas, Saidokas. Kartu žuvo Pranas Bastys – Dūmas, Pranas Rudnickas – Uosis, Vytautas Pažereckas – Mindaugas ir Jonas Račiukaitis – Jonas.
1953 02 04 Prienų šile žuvo Pietų Lietuvos srities vadas Sergijus Staniškis – Litas, Tėvukas
Vasario 5 d. - Šv. Agota
1986 02 05 Lazdijų rajone avarijoje iki šiol neaiškintomis aplinkybėmis žuvo Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto steigėjas kunigas Juozas Zdebskis.
1919 vasario 9 -Taučiūnų kaime Kėdainių apskrityje kovose su bolševikais žuvo pirmasis Lietuvos karys Povilas Lukšys.
1951 02 10 - Čepaičiuose Varnių valsčiuje nuo žaizdų mirė Vakarų Lietuvos srities vadas Vaclovas Ivanauskas – Leonas, Vytenis.
1953 02 11 Ramygalos valsčiuje žuvo 1949 02 16 Akto signataras Juozas Šibaila – Merainis
1919 02 13 ant Alytaus tilto kovose su bolševikais žuvo pirmasis Lietuvos karininkas Antanas Juozapavičius (gimė 1894 02 13)
Vasario 16 d.- Lietuvos Valstybės atkūrimo diena (1918 02 16).
1949 02 16 pasirašyta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracija
1927 02 16 mirė Jonas Basanavičius
1946 02 18 Vilniaus KGB rūsiuose sušaudyti Žemaičių Legiono įkūrėjai Adolfas Kubilius – Balys ir Adolfas Eidimtas – Žybartas
Vasario 21 d.- Tarptautinė gimtosios kalbos diena
1944 02 23 J. Stalino nurodymu į Kirgizijos ir Kazachijos stepes ypač žiauriai iškeldinti čečėnai ir ingušai, o jų Respublika panaikinta. Trėmimo pasekmė apie 200 tūkst. žuvusių čečėnų ir 30 tūkst. - ingušų.
1918 02 24 paskelbta Estijos Nepriklausomybė.
Vasario 25 d. - Pilėnų gynėjų diena (1336 02 25).
1801 02 26 gimė vyskupas Motiejus Valančius.
1947 02 26 Vilniaus KGB rūsiuose nukankintas ir sušaudytas Lietuvos Tautinės Tarybos ir Lietuvos Ginkluotojų pajėgų organizatorius ir vadas Jonas Noreika – generolas Vėtra (gimė 1910 10 08).

G. Adomaitis, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas, istorijos grupės vadovas
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com