Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          VIEŠAS PRAŠYMAS

     DĖL UŽDRAUDIMO STATYTI „REGIONINĘ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DEGINIMO GAMYKLĄ“ VILNIUJE

Vilnius 2010 11 03
     Visuomenė jau keletą metų aktyviai reiškia savo nuomonę atsakingose institucijose, vien Lazdynuose ir aplinkiniuose Vilniaus miesto mikrorajonuose surinko per 8000 parašų, dalyvauja įvairiose akcijose ir piketuose, tačiau pateikti argumentai ir nuomonės institucijose ignoruojamos. Rūpinantis visų Vilniaus gyventojų sveikata ir ekonomine gerove, privaloma atsižvelgti į žemiau nurodytus faktus bei argumentus:
     Planuojama UAB „Regioninė komunalinių atliekų deginimo gamykla“ (toliau – RKADG) steigiama skubotai, akivaizdžiai pažeidžiant Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, o taip pat kituose ES ir Lietuvos teisiniuose aktuose numatytą atliekų tvarkymo eiliškumą.
1. Atliekų prevencija;
2. Rūšiavimas:
2.1. pirminis (kiemuose);
2.2. antrinis (spec. įmonėse);
3. Perdirbimas;
4. Antrinis panaudojimas;
5. Biodujų gamyba iš biodegraduojančios masės;
6. Likusių po biodujų išgavimo ir energetinės vertės nebeturinčių atliekų šalinimas (kompostavimas).
     Akivaizdu, kad RKADG projektas vystomas tik siekiant įsisavinti lėšas, skirtas viso atliekų tvarkymo proceso modernizavimui Vilniaus regione, ir ignoruojant visus aukščiau išvardintus etapus. RKADG administracija, pati besiruošianti statyti šią gamyklą, pasisamdė UAB „Cowi Baltic“ , kad paruoštų Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą, ir už atliktą darbą atsiskaito pati gamyklos administracija (taip yra valdoma jiems reikalinga korupcinė situacija).
„Green Peace'' užsakymu atliktos mokslinių tyrimų studijos duomenimis įrodytas atliekų deginimo gamyklų eksploatavimo poveikis žmonių sveikatai ES šalyse buvo toks:
44 % padaugėjo minkštųjų audinių sarkomos, odos vėžio ir 27 % limfomos atvejų;
6,7 karto padidėjo mirčių nuo plaučių vėžio;
37 % padidėjo mirtingumas nuo kepenų vėžio;
2 kartus padidėjo mirčių nuo vėžinių susirgimų;
padaugėjo vaikų respiratorinių susirgimų ir kreipimųsi į medicinos įstaigas dėl plaučių ligų, nesibaigiančio kosulio ir bronchito;
padažnėjo vaikų gimimai su įgimtomis anomalijomis;
1,26 karto padidėjo įgimtų išsigimimų.
     Atliekų deginimo įrenginiai, net ir patys moderniausi- tai nekontroliuojami cheminiai reaktoriai, kurie tampa aplinkos teršimo židiniais. Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis jie ,,gamina‘‘ pačias toksiškiausias medžiagas ir išmeta į atmosferą dioksinus, furanus, fenilus ir kitus (virš 200 rūšių) beveik neyrančius organinius junginius. Visi šie junginiai yra pripažinti kancerogenai, kurių poveikis žmonių sveikatai pasireiškia net esant ypač mažoms koncentracijoms. Pažymėtina, kad Lietuvoje galimam tokių medžiagų poveikiui tirti iki šiol neturime nė vienos ES sertifikuotos laboratorijos.
     Planuojama, kad per metus RKADG sudegins 250 tūkst. tonų atliekų (šaltinis: UAB „Cowi Baltic“ parengta poveikio aplinkai vertinimo - PAV - ataskaita) – maždaug tiek Vilniaus regione yra surenkama neišrūšiuotų atliekų. Tačiau RKADG nėra numatyta jokia atliekų rūšiavimo galimybė – ši funkcija paliekama savivaldybės žinioje, o taip pat žinoma, kad kol kas Lietuvoje praktiškai nevykdomas nei pirminis, nei antrinis atliekų rūšiavimas. Vadinasi, bus deginamos nerūšiuotos atliekos – tai leidžia ir RKADG pasirinkta technologija (tad tokiu atveju nekorektiška planuojamos RKADG efektus lyginti su panašiomis deginimo gamyklomis kitose ES šalyse tiek poveikio aplinkai, tiek energetinio efektyvumo aspektu – visi rodikliai bus gerokai prastesni), arba toks atliekų kiekis bus surenkamos gerokai didesnėje teritorijoje (tiek Lietuvos, tiek galbūt ir kitų ES šalių), kas blogins prognozuojamus ekonominius rodiklius ir neigiamai atsilieps atliekų surinkimo kainai.
     Numatomos RKADG statybos vieta yra parinkta viena blogiausių iš visų Lietuvoje galimų. Remiamasi tik ekonominiais interesais ir akivaizdžiai ignoruojama ekologija bei visuomenės sveikatos bloginimas.
     Neatsižvelgiama, kad vakarinis miesto pakraštys jau šiandien yra kupinas daugybės ekologinės taršos šaltinių. Šiluminės elektrinės ŠE-2 ir ŠE- 3 veikia be reikiamų filtrų; „Vilniaus vandenų“ nuotekos yra tvarkomos miesto ribose, išskiriant į aplinką daugybę nuodingų dujų, tame tarpe sieros vandenilį; paaiškėjo pasibaisėtini faktai apie medicininių atliekų deginimo įmonės UAB „Senovė“ veiklą ir t.t. Teršalai iš vakarinės miesto dalies vyraujant pietvakarių krypties vėjams pasklinda po visą miestą. Ypač yra ir bus teršiami Karoliniškių, Viršuliškių, Pilaitės, Fabijoniškių, Lazdynų, Grigiškių ir kiti tolimesni miesto rajonai. Itin pavojingos vidutinės frakcijos dalelės, sklindančios toliau ir „nusodinančios“ nuodingiausius teršalus – dioksinius ir furanus – Žirmūnų, Antakalnio ir Turniškių apylinkėse.
     Europos Komisijai parengtoje studijoje (Eunomia, 2002) pateiktos tokios hipotetinės ES 15 šalių biologinių atliekų tvarkymo išlaidų sąmatos (parengtos pagal 2002 m. duomenis):
- atskiras biologinių atliekų surinkimas, po kurio atliekos kompostuojamos – 35-75 EUR už toną;
- atskiras biologinių atliekų surinkimas, po kurio atliekamas anaerobinis skaidymas – 80-125 EUR už toną;
- mišriųjų atliekų sąvartynai – 55 EUR už toną;
- mišriųjų atliekų deginimas – 90 EUR už toną.”
     Pateikti duomenys rodo, kad Vilniaus regione siūloma tvarkyti atliekas vienu iš brangiausių atliekų tvarkymo būdų. Paminėtina, kad kiti atliekų tvarkymo būdai jų nedeginant (pvz. sausa fermentacija) leidžia gerokai pigesnėmis sąnaudomis ir mažiau pavojingu sveikatai būdu gaminti energetinius išteklius – tačiau RKADG užsakymu parengtoje Poveikio aplinkai vertinimo (toliaus – PAV) ataskaitoje šios alternatyvos net nebuvo nagrinėtos.
     Pažymėtina, kad jau šiandien „Rubicon group“ (100% RKADG akcijų savininkas) daugiabučių namų administravimo ir priežiūros paslaugų rinkoje Vilniuje užima gerokai didesnę nei 50 proc. rinkos dalį ir toliau aktyviai plečiasi, tad išvysčius ir planuojamą atliekų deginimo projektą, vertikaliai integruojant aplinkos priežiūros ir atliekų surinkimo bei apdorojimo paslaugas – ši verslo grupuotė tampa akivaizdžiu monopolistu, nepalikdama visuomenei jokios teisės rinktis ir gauti paslaugas už pagrįstą ir konkurencingą kainą.
     Jūsų rinkiminėje programoje kova su monopolijomis buvo minima kaip vienas iš svarbiausių prioritetų – tačiau šiuo metu akivaizdžiai formuojasi situacija, kai valstybinių institucijų neveiklumas ir visuomenės nuomonės ignoravimas sudaro sąlygas užaugti ir plėstis naujai monopolijai, finansuojamai iš ES struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto.
     Dėl numatomos statyti Vilniaus regiono komunalinių atliekų deginimo gamyklos Lietuvos mokslininkai, specialistai ir visuomenės veikėjai pateikė savo ekspertines išvadas ir nuomones, kurios iš esmės skiriasi nuo „užsienio ekspertų“ išvadų.
     Atsižvelgiant į visa tai, kas pasakyta aukščiau, gindami visuomenės interesą, aiškiai ir viešai  išsakome savo poziciją ir prašome neleisti susikurti naujai monopolijai.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto skyrius Jūsų Ekscelencijos prašo:
     1. Prezidentinėmis galiomis pareikalauti, kad nebūtų tvirtinama VRKAD gamyklos Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita.
     2. Pagal savo kompetencijos galimybes pareikalauti, kad šalies specialiosios tarnybos ištirtų, kaip yra inicijuojami ir sulaukia pritarimo tokie kenkėjiški projektai; kodėl tokio projekto PAV derinimo subjektai (miesto savivaldybė ir Vilniaus visuomenės sveikatos centras), pagal savo veiklos reglamentą įpareigoti atstovauti vilniečių interesus, nusikalstamai neatidėliodami suderino šio projekto PAV ataskaitą; kodėl yra ignoruojami Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos dokumentai, reglamentuojantys atliekų tvarkymo eiliškumo pirmenybę, pagal kuriuos atliekas tvarko išsivysčiusios valstybės.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Tarybos narys A. Bružas

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com