Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          K R E I P I M A S I S

     KAZOKIŠKIŲ ŠIUKŠLYNO EPOPĖJOS PABAIGA


Vilnius 2010 10 20
     Kazokiškių bendruomenė, mokslininkai, Lietuvos Katalikų Bažnyčia, daugelis organizacijų ir daugybė žmonių atkreipė dėmesį, kad statyti sąvartyną Kazokiškėse negalima.
     Savo kreipimosi ir laiškuose esame atkreipę dėmesį, kad rengiantis, projektuojant, organizuojant ir statant Kazokiškių sąvartyną buvo pažeisti 32 Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminiai aktai, tarp kurių Lietuvos Konstitucijos 19, 23, 37, 42, 53, 54 straipsniai, Europos Konstitucija, Europos Sąjungos penki reglamentai, 8 LR įstatymai ir 19 LR Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir kitų institucijų teisinių aktų. Niekas nesiaiškino teisinių pražangų pasekmių. Totalinis teisės aktų pažeidimas žemino Lietuvos gyventojus, kėlė įtampą ir priešpriešą.
     2010 10 18 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuria uždraudžiama Kazokiškių sąvartyno eksploatacija po vienerių metų.
     Šis sprendimas parodė, kad teisėtoje ir atkaklioje kovoje nugali politikų ir valdžios nuskriaustieji.
Teikiame Kazokiškių bendruomenės iniciatyvinės grupės pirmininkės Inos Virginijos Stačiokienės ir advokatės Ramunės Dulevičienės padėką bendražygiams:

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas padėjo tašką neteisėtiems
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos agentūros sprendimams dėl Kazokiškių
sąvartyno eksploatavimo. Kazokiškių bendruomenės skundas patenkintas.
Didžiausio Lietuvoje komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimo 2007
metų rugsėjo 10 dieną VIlniaus regiono aplinkos apsaugos agentūros
išduotas leidimas yra pripažintas neteisėtu. Sąvartynas eksploatuotas
tris metus be tinkamai išduotų taršos integruotos prevencijos sąlygų,
nesuderinus su visuomene, visiškai nekontroliuojamas. Žala gamtai,
žmonių sveikatai ir turtui, ypač aplinkinių gyvenviečių ir Elektrėnų
gyventojams yra milžiniška. Vyriausybei gali tekti grąžinti ES finansinę
paramą, gautą pagal Finansinį memorandumą. Apie tai, kad sąvartynas
Kazokiškėse negali būti įrengtas Kazokiškių bendruomenė nuo 2004 metų
lapkričio mėnesio sistemingai ir argumentuotai informuodavo Lietuvos
Prezidentą (Jo Ekscelenciją Valdą Adamkų), Ministrus Pirmininkus, Seimo
Pirmininkus ir Aplinkos Ministrus. Apie tai, kad Lietuva vėluoja pereiti
prie atliekų deginimo strategijos, ir kad neišvengiamai pažeis atliekų
deginimo direktyvas, Kazokiškių bendruomenė viešai argumentuotai
paskelbė savo preskonferencijoje, organizuotoje dar 2005 metų gegužės
mėnesį.
     Dėkojame visiems, kas palaikė Kazokiškių bendruomenės pilietinę ir
teisinę poziciją.
     Ina Virginija Stačiokienė ir advokatė Ramunė Dulevičienė


     Įstatymų leidybos institucija - Seimas ir valdžios institucijos – vyriausybė, ministerijos ir savivalda daugiau kaip penkerius metus tenkino kai kurių institucijų, politikų, valdininkų ir verslo grupuočių pageidavimus siekti didelių pinigų, naikinant Lietuvos istoriją, skurdinant ir luošinant žmones. Kai kurie veikėjai dėl Kazokiškių šiukšlyno pasiekė politines aukštumas ir nieko nepadarė ginant žmonių interesus.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 8 673 95837,
L.Kerosierius + 370 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 8 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com