Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

          K V I E T I M A S

Vilnius 2010 08 18
     Rugpjūčio 23 d. 18,30 val. vyks Lietuvos Sąjūdžio mitingas Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo paminėti 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo – Ribentropo pakto pasekmes. Mitinge kalbės prof. V. Landsbergis, monsinjoras A. Svarinskas, sesuo N. Sadūnaitė, A. Terleckas, A. Petrusevičius, R. Kupčinskas ir kiti.

     Vilniaus Sąjūdis kviečia aktyviai dalyvauti.
     Komunizmo ir fašizmo aukos, išbarstytos po visą pasaulį, susirinkime, prisiminkime ir paminėkime pasaulio pavergėjų genocidą.
     Rugpjūčio 23 dieną iškelkime vėliavas su juodu kaspinu ir prie automobilių pritvirtinkime vėliavėles su juodu kaspinu.

     Informuojame, kad studija „Labora“ 2009 metais išleido pirmą lietuvišką internetinį leidinį „Hitlerio – Stalino suokalbis“.
     Pasidomėkite internete www.sajudis.com budelių suokalbis 2009 08 05

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis, R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11,
P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com