Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai LR Prezidentei D. Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei I. Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui
LR Žemės ūkio ministrui K. Starkevičiui
LR Kultūros ministrui A. Gelūnui
LR Švietimo ir mokslo ministrui G. Steponavičiui
LR Aplinkos apsaugos ministrui G. Kazlauskui
LR Seimo Švietimo, kultūros ir mokslo komiteto pirmininkui V. Stundžiui
LR Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui Ž. Pacevičiui
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovui V. Gailiui.
LR Generaliniam prokurorui D. Valiui
LR Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkei G. Drėmaitei
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorei D. Varnaitei
VĮ Valstybės turto fondo generaliniam direktoriui J. Niaurai
LR Seimo nariams
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

         K R E I P I M A S I S

     Dėl istorijos, kultūros ir paveldo objektų privatizavimo


Vilnius 2010 07 21
     Valdininkija ir verslininkai tarytum susitarę ieško būdų privatizuoti istorijos, kultūros ir paveldo objektus.
     Svarbių objektų išvalstybinimo ir privatizavimo mechanizmas parengtas ir veikia taip sklandžiai, kad visuomeninės organizacijos nebesuspėja reaguoti ir rengti užkardas sutramdyti prichvatizatorių kėslus. Pirminiai privatizavimo dokumentai parengiami taip nugludintai ir nekaltai, kad siūlymai atrodo labai priimtini visuomenei.
     Prichvatizatoriai žino kaip nesukeliant visuomenės prieštaravimo organizuoti valstybinių objektų išvalstybinimą. Paskutinis pavyzdys yra pradėtas Trakų Vokės dvaro sodybos žuvivaisos sistemos (statinių bei įrenginių) parceliavimas. Prancūzų kraštovaizdžio architektas F. A. Andrė Lietuvoje grafų Tiškevičių žemėse suprojektavo 4 dvarų sodybų parkus. Trakų Vokės dvaro sodybos parkas įkurtas XIX amžiuje, rekonstruotas 1898 – 1900 metais.
     Trakų Vokės parko tvenkiniuose 1880 metais buvo pradėtos auginti šaltavandenės žuvys. 130 metų čia nuolatos buvo veisiamos žuvys, atliekami moksliniai tiriamieji darbai. Didelį indėlį atliekant mokslinius tiriamuosius darbus atliko Ekologijos institutas. Čia praktiką ir pirmuosius darbus vykdė vienas iš žymiausių Lietuvos žuvininkystės mokslininkų akademikas, profesorius J. Virbickas.
     Naujoji Žemės ūkio ministerijos vadovybė (ministras K. Starkevičius, viceministras A. Macijauskas ir Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro laikinasis generalinis direktorius V. Gečys) nutarė šį objektą, kaip ir kitus žuvivaisos objektus, parduoti.
     Operatyviam privatizavimo proceso parengimui ir įvykdymui metų pradžioje buvo išskirta apie 260 tūkst. litų. Vadovybė dirbo tokiu greičiu, kad Valstybės turto fondas laišku „Dėl privatizavimo objektų sąrašo“ Nr. (20)3R-1375 jau ” 2010 05 31 d. į privatizavimo objektų derinimo sąrašą įtraukė Trakų Vokės žuvivaisos filialo statinius ir objektus esančius Vinkšnų g. 6, Vilniuje.
     Trakų Vokės dvaro sodybos parkas yra valstybės saugoma kultūros vertybė. Unikalus objekto (dvaro sodybos) kodas 923, o parko – 24992. Parko teritorijoje yra žuvivaisos objektų statiniai, kurie per daugelį metų buvo pritaikyti žuvų veisimui. Sklypas su tvenkiniais ir statiniais įsikomponuoja į bendrą Vokės dvaro sodybos ansamblį ir yra labai svarbūs objektai kaip architektūrinės ir kraštovaizdžio kultūrinės vertybės kompozicijos neatsiejama dalis.
     Manoma, kad Žemės ūkio ministerija, turėdama tikslą skubiai ir lengvinančiomis aplinkybėmis ir žemiausiomis rinkos kainomis parduoti objektus geriems pirkėjams - iš pradžių pateikė pardavimui statinius, o kai jie bus parduoti, ministerija pradės tvenkinių, baseinų ir parko žemių išvalstybinimo procedūras.
     ŽŪM vadovybė pavasarį nutraukė žuvivaisos objektų veiklą. Nuleido vandens baseinus. Šaltavandenių žuvų motininę (reproduktorių) bandą perkėlė į eilinius vandens telkinius. Įdomu, kokius rezultatus ŽŪM vadovybė pasiekė kardinaliai pakeitusi šaltavandenių žuvų gyvenimo klimatines ir ekologines sąlygas ?!
Valstybės turto fondas apie šių objektų privatizavimą buvo kreipęsis į Ūkio, Teisingumo, Finansų, Aplinkos, Susisiekimo, Energetikos, Vidaus reikalų, Kultūros, Žemės ūkio, Krašto apsaugos, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas bei apskričių viršininkų administracijas ir Lietuvos savivaldybių asociaciją. Tačiau nė viena iš šių institucijų neatkreipė dėmesio į šiuos saugotinus objektus.
     Visuomenė, sužinojusi apie Žemės ūkio ministerijos vadovų slaptus kėslus parduoti objektus, kreipėsi į atsakingas Lietuvos institucijas, kurios patikino, kad Trakų Vokės dvaro sodybos parkas yra valstybės saugoma kultūros vertybė, o turtas neprivatizuotinas. Šį kartą visuomenė suspėjo apginti Trakų Vokės dvaro sodybos žuvivaisos objektus nuo privatizatorių kėslų.
     Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje analogiškų ir panašių Lietuvos istorijos, kultūros ir paveldo objektų privatizavimas įgavo masišką pobūdį . Svarbiausia, kad valdininkija dažnai yra istorijos naikinimo iniciatore.
     Prašome Jūsų sugriežtinti valstybinio turto pardavimo sąlygas ir pailginti tų procesų terminą, nes visuomenės misija - ginti Lietuvos istoriją, kultūrą ir paveldą - yra sudėtinga ir brangiai kainuojanti. Su Turto fondo skelbimais dėl objektų privatizavimo privalu supažindinti seniūnijas ir vietos bendruomenes.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius.
.
Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas.

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11,
P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com