Pagrindinis

 

LT     EN     RU


LR ministrui pirmininkui A. Kubiliui
Vilniaus miesto savivaldybės merui V. Navickui
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui V. Milėnui
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

         N U T A R I M A S

     Dėl Vilniaus vadovų atsakomybės už leidimų išdavimą homoseksualų ir
sovietinių karo veteranų paradams Vilniuje


Vilnius 2010 06 02
     Europos homoseksualai prieš pusmetį pradėjo klibinti valdininkų ir politikų duris, kad gegužės 8 – tąją leistų organizuoti homoseksualų paradą.
     Vilniaus vadovai meras V. Navickas ir administracijos direktorius V. Milėnas lengva ranka davė leidimą homoseksualų paradui. Taip pat jie išduoda leidimą sovietinių karių veteranams gegužės 9 – tą dieną organizuoti paradą. Jie neįsiklausė į daugybės visuomenės narių bei Katalikų Bažnyčios prašymus neleisti Vilniuje Europos homoseksualams organizuoti paradą.
     Iš anksto buvo prognozuojama, kad homoseksualų paradas Lietuvos biudžetui atsieis apie 200 tūkstančių litų, nes tam tikslui turėjo būti panaudota virš 500 policininkų ir elitinių policijos dalinių atstovų. Nemažas policijos atstovų kontingentas turėjo būti mobilizuotas ir gegužės 9 – tą dieną prižiūrėti karo veteranų paradą.
     Žinoma, kad valstybės biudžete trūksta lėšų švietimui, sveikatos apsaugai, kultūrai, sportui, daugiavaikėms šeimoms, našlaičiams, neįgaliesiems, vaikų atostogų organizavimui.
     Nei valdančiųjų frakcijų, nei opozicinių frakcijų nariai neiniciavo Vilniaus mero ir administracijos direktoriaus veiksmų svarstymo procedūrų dėl lėšų skyrimo homoseksualų ir karo veteranų paradų išlaidoms apmokėti. Jie neklausė visuomenės prieštaravimų ir neteikė visuomenei paaiškinimų, kodėl sunkmetyje reikėjo apmokėti homoseksualų ir karo veteranų paradų išlaidas.
     Tuo tarpu Vilniaus savivaldybė, vadovaujama mero V. Navicko, nedavė leidimo monsinjorui A. Svarinskui ir Seimo nariui K. Uokai organizuoti gegužės 8 dieną tikinčiųjų eiseną nuo Vilniaus Arkikatedros iki Seimo rūmų.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba teigia, kad:
1. Vilniaus miesto taryba, jos frakcijų ir tarybos nariai bei meras ir administracijos direktorius neatsižvelgė į visuomenės protestus ir leido homoseksualų ir karo veteranų paradus, nepaaiškino visuomenei kodėl reikėjo leisti homoseksualų ir karo veteranų paradus, kas padengs šių renginių išlaidas ir kas prisiims atsakomybę už galimas pasekmes.
2. Vilniaus miesto taryba, jos frakcijos, tarybos nariai bei meras ir administracijos direktorius atsakingi už lėšų naudojimą homoseksualų ir karo veteranų paradams.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba:
1. Prašo vyriausybę paviešinti homoseksualų ir karo veteranų paradų aptarnavimo išlaidas.
2. Prašo Vilniaus miesto tarybą apsvarstyti ir paviešinti pasekmes dėl homoseksualų ir karo veteranų paradų.
3. Reiškia nepasitikėjimą Vilniaus merui V. Navickui ir siūlo jam atsistatydinti iš mero pareigų.
4. Reiškia nepasitikėjimą Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriui V. Milėnui ir siūlo jam atsistatydinti iš direktoriaus pareigų.
5. Kviečiame vilniečius savivaldos rinkimuose nebalsuoti už V. Navicką ir V. Milėną.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com