Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos žmonėms
Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I. Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

         ATVIRAS LAIŠKAS

     Rusų sąjungos politinė diversija


Vilnius 2010 06 02
     1940 m. birželio 06 – 13 dienomis stalininė sovietų sąjungos valdžia pradėjo diplomatiškai pulti Lietuvos valstybę. Tai buvo pasirengimo Lietuvos okupacijai požymiai.
     1940 m. birželio 14 d. vėlai vakare Lietuvai buvo įteiktas ultimatumas pakeisti Lietuvos vyriausybę ir praleisti į Lietuvos teritoriją papildomus sovietinės kariuomenės dalinius.
     1940 metų birželio 15 d. anksti rytą Ūtoje rusų kariai nužudė Lietuvos pasienietį A. Barauską – tai pirmoji sovietinės agresijos auka.
     1940 m. birželio 15 d. į Lietuvą pradėjo veržtis SSRS kariniai daliniai – sieną peržengė 12 divizijų (apie 250 tūkst. karių). SSRS pradėjo Lietuvoje įvesdinėti bolševikinę tvarką.
     Tuoj pat po sovietinės kariuomenės invazijos prasidėjo Lietuvos valstybės pamatų griovimas, o liepos 12 – os naktį NKVD įvykdytais masiniais areštais pradėtas lietuvių tautos genocidas.
     1941 m. birželio 14 naktį prasidėjo sovietų suplanuota žiauri bolševikinė akcija prieš lietuvių tautą, kurios metu iki birželio 19 dienos buvo suimti ir iš Lietuvos ištremti 17485 žmonės. Ta bolševikinė operacija vėliau buvo pavadinta „JUODASIS 1941 METŲ BIRŽELIS“.
     Po šių įvykių sovietai dar 50 metų vykdė lietuvių tautos genocidą.
     Tuo metu, kai Lietuva mini sovietinės okupacijos pradžios 70 – metį, rusų sąjunga birželio 11 – 13 dienomis organizuoja Lietuvoje grandiozinius pasilinksminimo renginius Rusijos dienai pažymėti. Aiškinama, kad šiuos renginius Lietuvoje pagrindinai kuruoja ir finansuoja Rusijos ambasada.
Rusų sąjunga nedalyvauja Lietuvos valstybinių švenčių minėjimuose, tautiniuose ir šventiniuose renginiuose. Susidaro įspūdis, kad rusų sąjunga atlieka svetimos valstybės įpareigojimus priešinti žmones, nemokamais renginiais juos vilioti ir trinti iš žmonių atminties sovietinį genocidą. Tai – politinė diversija.
     Lietuvos Katalikų Bažnyčia birželio 13 dieną 12 .30 val. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje aukos Šventas Mišias „Už Tautą ir Tėvynę“. Lietuvos Sąjūdis ir kitos demokratinės – katalikiškos organizacijos po Šv. Mišių iš Katedros aikštės organizuoja eiseną iki Lukiškių aikštės dalyvauti Sąjūdžio mitinge, skirtame sovietinės okupacijos 70 – mečiui paminėti. Birželio 13, 14, 15 dienomis visoje Lietuvoje vyks sovietinio genocido prisiminimo ir vertinimo renginiai.
     Gerbiami žmonės, vertinkime sovietinį genocidą, sovietinių specialiųjų tarnybų organizuojamas provokacijas, nepasiduokime rusų sąjungos agitacijai ir provokacijoms.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius
Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com