Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos Istorijos Instituto direktoriui R. Mikniui
Kopija: LR Seimo Pirmininkei I. Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui
LR Seimo nariams

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          K R E I P I M A S I S

     DĖL LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PAMINĖJIMO DATOS

Vilnius 2010 05 19
     Į mūsų 2010. 04. 07 d. pareiškimą gavome Jūsų labai konkretų atsakymą - Brunono Kverfurtiečio mirties data yra tik 1009 m. kovo 9 d. ir tik su ja prasminga sieti istorines atminties iniciatyvas.
     Norime pareikšti, kad 2009 m. kovo mėn. 9 d., t.y. Brunono Kverfurtiečio nužudymo dieną nebuvo jokių iškilmingų posėdžių, jokių valstybinių viešų renginių, skirtų Lietuvos vardo pirmojo paminėjimo dienai, net žiniasklaida niekaip ypatingai nepažymėjo šios datos. Tai dienai matomai nebuvo skirta nė vieno lito iš pusės milijardo, sunaudoto 1000-mečio jubiliejui atžymėti.
     O gal ir teisinga, kad nebuvo jokių ypatingų renginių. Juk negali Lietuvos vardo gimtadienis būti diena, kai buvo nužudytas katalikų vienuolis su savo broliais.
     Todėl keista, kad atsakydami minite tik Brunono žūties dieną ir neminite Lietuvos (Lituae) vardo pirmojo paminėjimo „Kvedlinburgo analuose“ datos. Apie šią datą ir turėtų eiti pagrindinė kalba. 2009 metais Lietuva šalia Brunono Kverfurtiečio žūties turėjo minėti ir Lietuvos vardo (Lituae) paminėjimo tūkstantmetį. Matyt, kai kas norėjo sumenkinti Lietuvos vardo Tūkstantmečio paminėjimą ir nukreipė dėmesį į Brunono žūtį.
     Pagrindinis klausimas ruošiantis Lietuvos vardo Tūkstantmečio paminėjimui turėjo būti tarptautiniu lygiu išdiskutuota, suderinta ir patvirtinta tiksli Lietuvos vardo paminėjimo „Kvedlinburgo analuose“ data. Nenustačius tikslios datos, Tūkstantmečio minėjimo renginiai buvo išbarstyti plačioje erdvėje, susidarė palankios aplinkybės lėšų švaistymui, pagrindinis šventinis akcentas buvo nukreiptas į karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, kuri neturi tiesioginio ryšio su pirmuoju Lietuvos vardo paminėjimu.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba iškart atkreipė dėmesį į šį aplaidumą ir 2009 m. vasario mėn. 24 d. šiuo klausimu paskelbė pareiškimą. Žiniasklaidoje kilus ginčams tarp istorikų, supratome, kad į pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo jubiliejų ateita nesutarus dėl pagrindinės šio įvykio datos. Nesulaukę atsakymo, 2010 m. balandžio 13 d. paskelbėme pakartotiną pareiškimą.
     Gautas Jūsų atsakymas tik patvirtina, kad šis klausimas liko atviras ir reikalauja galutinio sprendimo. Tiksli pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo „Kvedlinburgo analuose“ data iki šiol nenustatyta, neįrašyta į šventinių dienų sąrašą, jos nėra istorijos vadovėliuose.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius.
Tarybos istorinės grupės vadovas G.Adomaitis.
Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas.

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, G. Adomaitis + 370 611 30131,
P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com