Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I. Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          P A R E I Š K I M A S

     DĖL VALSTYBĖS ŠVENČIŲ


Vilnius 2010 04 07
     Vilniaus miesto Sąjūdžio Taryba 2008.08.20 išplatino pareiškimą apie tai, kad 2006 m. gegužės mėn.11 d. pakeitus Lietuvos Respublikos vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 5 str. 2 dalį Valstybė liko be valstybės švenčių.
     Gavę tik Respublikos Prezidento patarėjos p. M. Vainiūtės atsakymą apie tai, kokia tvarka priimami įstatymai, ir nieko nekalbant apie klausimo esmę, 2009 sausio mėn.7 d. pakartotinai kreipėmės į Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką ir Seimo narius. Netrukus, 2009 m. sausio mėn. 25 d., gavome Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko p. V. Kurpuveso atsakymą, kuriame į mūsų klausimą atsakyta klausimu - „O kas yra tas valstybės švenčių statusas? Kuo jis turėtų pasireikšti ? (!!!). Teikė vilčių paskutinis laiško sakinys: „Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas artimiausiu metu numato savo posėdyje svarstyti šiuos klausimus, kviesdamas juose dalyvauti visus suinteresuotus asmenis“.
     2009 m vasario mėn. 13 d. dar kartą šiuo klausimu kreipėmės į Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką ir Seimo narius, dar kartą atkreipėme dėmesį į „valstybės švenčių“ sąvoką ir į tai, kad ir toliau Valstybė paliekama be valstybės švenčių.
     Tuo pačiu metu gavome Vidaus reikalų ministerijos laišką, kuriame rašoma: „ Siekdama įgyvendinti Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto skyriaus tarybos rašte pateiktus pasiūlymus Vidaus reikalų ministerija planuoja parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo projektą. Šiuo projektu minėtos šventės būtų įvardytos kaip valstybės šventės. „...“. Įstatymo projektas bus parengtas, nustatyta tvarka suderintas ir pateiktas Lietuvos Respublikos vyriausybei ne anksčiau kaip 2009 m. birželio mėn.1 d.“
     Jau virš metų šiuo klausimu negavome jokios informacijos. Konstatuojame, kad Vilniaus miesto Sąjūdžio taryba, atkreipusi dėmesį, kad Valstybė liko be valstybės švenčių, yra pasirengusi dalyvauti sprendžiant šį klausimą.
     Mūsų nuomone, į Lietuvos Respublikos Konstituciją turėtų būti grąžintas visas 1938 metų Lietuvos Konstitucijos 9 straipsnis: „Valstybės šventės yra: 1) vasario šešioliktoji - Lietuvos Nepriklausomybės atstatymui minėti; 2) rugsėjo aštuntoji - Senosios Lietuvos Didingai Praeičiai minėti“. Įrašius Kovo Vienuoliktąją - Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dieną ir Liepos Šeštąją - Lietuvos karaliaus Mindaugo Karūnavimo dieną, turėtume pilnai užbaigtą valstybinių švenčių sąrašą. Jeigu šis sąrašas būtų išplėstas, sulauktume šios svarbios valstybinės pozicijos nuvertinimo.
     Kol kas šiuos pataisymus tikslinga koreguoti per Valstybės ir kitų vėliavų įstatymą.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius.
Tarybos istorinės grupės vadovas G. Adomaitis.
Atsakingas sekretorius A. Budriūnas.

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com