Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I. Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl Lietuvos Tūkstantmečio paminėjimo datos

Vilnius 2010 04 07
     Minint Lietuvos Tūkstantmetį pastebėjome, kad nėra įvardinta pagrindinė Tūkstantmečio data. 2009 02 24 d. kreipėmės į Jus pareiškimu:

     2009 – ieji metai yra Lietuvos Tūkstantmečio metai. Lietuvos (Lituae) vardas „Kvedlinburgo analuose“ pirmą kartą buvo paminėtas 1009 metais, tačiau eilėje šaltinių nurodomos skirtingos datos: vasario 14, 22, 23 arba kovo 9 diena.
     Reikėtų patikslinti datą, ją įteisinti ir paskelbti žiniasklaidoje, kad ateityje būtų išvengta skirtingų interpretacijų.
     Tai Lietuvos vardo TŪKSTANTASIS gimtadienis. Ši diena turėtų būti svarbiausia Lietuvos Tūkstantmečio Metų diena.
     Manytume, kad ta diena turėjo būti atžymėta iškilmingais valstybiniais – visuomeniniais renginiais, gatvės papuoštos valstybinėmis vėliavomis, atitinkamai paminėta spaudoje, radijuje ir televizijos laidose.
Norėtume sužinoti kodėl ši data nebuvo savalaikiai įvardinta ir iškilmingai paminėta ?!!!
     Siūlome ateityje šią datą įtraukti į Atmintinų dienų sąrašą.

     Vykusios žiniasklaidos diskusijos taip ir neatvedė šios srities specialistų prie bendro stalo – ši problema lieka neišspręsta iki šios dienos.
     Mes įsitikinę, kad Jūsų įpareigojimai gali padėti išspręsti šią problemą. Šį klausimą reikalinga išdiskutuoti, įvardinti konkrečią Lietuvos vardo gimimo datą, ją įteisinti Atmintinų dienų sąraše ir minėti valstybėje kaip svarbią atminties datą.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Tarybos istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com