Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I. Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Vilniaus miesto merui V. Navickui

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          K R E I P I M A S I S

     Homoseksualų paradui Vilniuje - NE !


Vilnius 2010 03 17
     Jau kuris laikas visuomenėje aktyviai reiškiasi homoseksualai, reikalaudami išskirtinių teisių, privilegijų. Europos Sąjungoje kai kurios institucijos reikalauja iš ES bendrijos narių išskirtinio dėmesio homoseksualams, kritikuoja nepaklusniuosius ir net bando valstybėms taikyti sankcijas.
     Lietuva savo gyvenimą tvarko pagal 1992 10 25 referendumu priimtą Lietuvos Respublikos Konstituciją, kurios 38 straipsnis nurodo:
     Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
     Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.
     Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
     Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį, pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.
     Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.
     Tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.
     Vaikų pareiga - gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.

     LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme (2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1067) nurodyta, jog nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystimuisi neigiamą poveikį darančia laikoma viešoji informacija, kurioje skatinami lytiniai santykiai, niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu LR Konstitucijoje ir LR Civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata.
     Lietuvoje skirtingos religijos, etninės grupės, socialiniai sluoksniai savęs nepriešpastato kitiems, netrikdo visuomenės rimties, nesirenka išskirtiniams mitingams. Kiekvienas jų savo gyvensena ir elgsena yra visuomenės bendruomenės atstovai, o prigimtimi yra visuomenės reprodukcijos dalyviai.
Homoseksualai parduotuvėse, įstaigose, transporte, darbovietėse, visuomeniniuose renginiuose toleruojami kaip ir kiti piliečiai. Tačiau mes prieš dirbtinį homoseksualinių problemų (ar Lietuvoje jų yra???) iškėlimą, prieš agresyviai homoseksualizmą propaguojančią politiką ir ideologiją.
     Homoseksualai nedalyvauja visuomenės reprodukcijos procese, bet ją naudoja tenkindami savo seksualinius poreikius. Niekas pasaulyje dar nėra pateikęs ataskaitos apie homoseksualų daromą žalą.
Todėl prašome netenkinti tiek Lietuvos, tiek ir Europos homoseksualų ekstremalių reikalavimų, galinčių sukelti neramumus ir žmonių susipriešinimą. Lietuvoje pakanka tolerancijos ir pagarbos kiekvienam tiek, kiek jis pats gerbia kitus ir pakantus kitiems.
     Prašome Vilniaus merą panaikinti leidimą Europos homoseksualų paradui Vilniuje.
     Nei ES Komisijos pareigūnai – homoseksualų užtarėjai, nei Europos valstybių seksualinių mažumų atstovų mitingai nepageidaujami Lietuvoje. Vilnius nėra pati tinkamiausia vieta spręsti visos Europos homoseksualų problemas.
     Todėl pareiškiame, kad nepritariame homoseksualizmo renginių organizavimui ir propagavimui Vilniuje. Mes už toleranciją, bet prieš išskirtinę reklamą ir agitaciją.
     SAUGOKIME SAVO ŠEIMAS ir SAVO TĖVYNĘ nuo HOMOSEKSUALIZMO !


Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com