Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I. Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministrui V. Ušackui
Lietuvos Respublikos Kultūros ministrui R. Vilkaičiui
Vilniaus miesto merui V. Navickui
Vilniaus miesto tarybos nariams
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl Vilniaus ir Maskvos derybų apie skulptūrų, esančių ant Žaliojo tilto, restauravimą

Vilnius 2010 01 20
     2009 12 28 Vilniaus miesto mero pavaduotojas R. Adomavičius organizavo pasitarimą su Rusijos Federacijos politikais ir verslininkais dėl skulptūrų, esančių ant Žaliojo tilto, restauravimo (žemiau pateikiamas protokolo išrašas ).

     VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS
     PASITARIMO DĖL SKULPTŪRŲ, ESANČIŲ ANT ŽALIOJO TILTO, RESTAURAVIMO
          PROTOKOLAS

2009-12-29 Nr.
Pasitarimas įvyko 2009-12-28
Pasitarimo pirmininkas – Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Romas Adomavičius.
Pasitarimo sekretorė – Užsienio ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja, Tarptautinio bendradarbiavimo poskyrio vedėja Audronė Kraštinaitienė.
Dalyvauja:
Antanas Mikalauskas – Vilniaus miesto savivaldybės Komunalinio ūkio departamento direktoriaus pavaduotojas.
Alexander Pikalev, Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje patarėjas, konsulinio skyriaus vadovas.
Aleksej Rogulin, akcinės bendrovės „APT Реставрация“ generalinis direktorius.
Jurij Kuks, akcinės bendrovės „АРТ Реставрация“ projektų vadovas.
Tatjana Lukjanova, akcinės bendrovės „АРТ Реставрация“ darbuotoja.
Aleksandr Filiajev, Maskvos Vyriausybės Kultūros paveldo komiteto pirmininko pavaduotojas.
Tatjana Šličkova, Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje patarėja.
Svarstyta.
     Dėl Maskvos Vyriausybės siūlymo teikti pagalbą restauruojant skulptūras, esančias ant Žaliojo tilto.
Nutarta:
1. Rašyti laišką Maskvos miesto merui J. Lužkovui, informuoti apie pradėtą bendrą Vilniaus ir Maskvos atstovų darbą, siekiant restauruoti skulptūras, esančias Vilniuje ant Žaliojo tilto.
2. Pateikti Maskvos delegacijai techninės skulptūrų ekspertizės išvadas,
3. Sudaryti galimybę Maskvos akcinės bendrovės „АРТ Реставрация“ specialistams išsamiai susipažinti su skulptūrų technine būkle.

Pasitarimo pirmininkas Romas Adomavičius
Pasitarimo sekretorė Audronė Kraštinaitienė


     Politiniai kaliniai ir tremtiniai, partizanai, Nepriklausomybės kovų dalyviai, sąjūdininkai ir daugybė Lietuvos žmonių jau 1988 metais reikalavo nukeldinti nuo pjedestalų komunizmą propaguojančias skulptūras. Daugelis panašių skulptūrų buvo sėkmingai nukeldintos.

     Visą tą laikmetį Vilniaus valdžia kažkodėl globojo skulptūras ant Žaliojo tilto ir imasi veiksmų jas restauruoti, kad iš Vilniaus ir iš Lietuvos neišnyktų komunistinę okupaciją primenančios skulptūros.
Susidaro nuomonė, kad Vilniaus valdžia nuolaidžiauja rytų kaimynei ir taip augina Rusijos įtaką Lietuvoje.
Reikalaujame, kad sovietinę ideologiją propaguojančios skulptūros būtų nukeltos nuo Žaliojo tilto.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L.Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com