Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos žmonėms
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

         K R E I P I M A S I S

     Dėl pasiūlymų keisti lietuvių kalbos rašybą

Vilnius, 2010 m. Sausio 20 d.

     Jau 3 metai kai kurios aukščiausios Lietuvos institucijos, jų vadovai, pareigūnai ir partijų veikėjai, keliaklupsčiaudami prieš Lenkijos Respublikos institucijas ir oficialius pareigūnus bei lenkų tautybės vietinius gyventojus, pažeisdami Lietuvos Konstituciją, patvirtintas raštijos taisykles, rengiasi įteisinti lenkišką asmenvardžių rašybą asmens dokumentuose ir lenkišką vietovardžių rašybą viešuose užrašuose. Lietuvos lenkų mažuma – vienintelė, reikalaujanti tokių išskirtinių privilegijų.
     Neteko girdėti, kad Anglija, JAV, Prancūzija, Vokietija, Italija ir kitos valstybės būtų įvedusios į valstybinės kalbos rašybą šiose valstybėse gyvenančių tautinių mažumų raides.
     Nežinoma, kad pasaulyje ar Europoje, kur tarp sėsliųjų gyventojų gyvena kitų tautybių žmonės, jie patektų į socialinius, finansinius, draudimo, bankinius, sveikatos apsaugos REGISTRUS bei rinkėjų sąrašus pagal jų asmenvardžių autentišką rašybą tautinės mažumos kalba.
     Prašome užtikrinti lietuvišką Lietuvos piliečių pavardžių ir vardų rašymą oficialiuose Lietuvos Respublikos piliečių dokumentuose.
     Prašome pritarti ir paremti LR Seimo narių Gintaro Songailos ir Ryto Kupčinsko alternatyvų įstatymo dėl pavardžių ir vardų rašymo dokumentuose projektą.


Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus pirmininkas Leonas Kerosierius

Atsakingasis sekretorius Algimantas Budriūnas


Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.


Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L.Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com.
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com