Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos žmonėms
Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui S. Tamkevičiui
Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I. Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Reginai Narušienei
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

         P A R E I Š K I M A S

     Dėl Europos lyčių lygybės instituto

     Žmonės, būkite budrūs !

Vilnius 2010 01 20
     2007 05 23 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba savo kreipimusi „Dėl
homoseksualizmo apraiškų Lietuvoje“ atsakingoms Lietuvos institucijoms rašė:

     “Mums gręsia nauji iššūkiai ir pavojai. Tai homoseksualistų pasaulinio masto judėjimo apraiškos Lietuvoje.
     Homoseksualizmo aktyvistai bando įtikinti esą jie yra lojalūs visuomenei, o savo veiksmais ją nuodija ir bando įsiskverbti į visus visuomenės sluoksnius ir įtakoti net politines sistemas. Vienas iš judėjimo tikslų – įteisinti nenormalius vaikų ir suaugusiųjų seksualinius santykius.
     Valstybės institucijos toleruoja kai kurių pasaulio valstybių pritarimus homoseksualistų siekiams, neužkerta kelių iškraipytai homoseksualistų filosofijai bei formuojamai pasaulėžiūrai, bandymams įtakoti visuomenės nuomonę ir griauti Lietuvos tradicines šeimos vertybes. Gėjai ir lesbietės negali turėti savo vaikų.
     Lietuvoje susikūrusios ir veikia šimtai sveikos moralės socialinio teisingumo siekiančių ir laukiančių paramos organizacijų. Tai neįgaliųjų ir sunkių ligų kankinamų žmonių organizacijos, sporto, kultūros, etninių bendruomenių, gamtosauginių organizacijų gretos, organizacijos kurios visuomenės rimties netrikdo.
     Mes negalime tapti visuomenę žudančios homoseksualizmo strategijos aukomis. Mes prieš nenormalią ligotų visuomenės atstovų ideologiją, griaunančią prigimtinę lyčių esmę, prieš ardančią šeimą ir klaidinančią jaunų žmonių sąmonę ideologiją, mes prieš besiveržiančią į visas gyvenimo sritis - politiką, švietimą, kultūrą, religiją,- nenormalią ideologiją.
     APGINKIME SAVO ŠEIMAS, TUO APGINSIME SAVO TĖVYNĘ!
     Brangūs Lietuvos žmonės! Solidarizuokimės su lenkais, latviais, ispanais, prancūzais ir kitais normalių šeimos tradicijų gynėjais! Stabdykime homoseksualizmo agresiją !“


     2009 12 16 dieną Lietuvos prezidentė D.Grybauskaitė ir Latvijos prezidentas Valdis Zatleras su Europos Sąjungos ( ES) Komisijos nariu V.Špidla Vilniuje atidarė Europos lyčių lygybės institutą. Estijos prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas dėl nepaaiškintų priežasčių išvyko iš Vilniaus, o Lenkijos prezidentas Lechas Kačinskis į tokias iškilmes kažkodėl neatvyko. Atidarymo ceremonijoje aktyviai dalyvavo parlamentarės B.Vėsaitė, A. Povilionienė ir kt. Tai pirmoji ir vienintelė ES agentūra, įsteigta Baltijos šalyse, kuri disponuos apie 6 milijonų litų metiniu biudžetu ir darbuosis apie 30 žmonių. Nė vienam objektui priimti eksploatacijon Lietuvoje dar nebuvo sutelktas toks tarptautinis dėmesys.
     Europos lyčių lygybės institutui yra daug darbo. Vidutinis moterų darbo užmokestis yra apie 25 proc. Mažesnis nei vyrų. Tik moterys gali gimdyti vaikus ir pratęsti žmonijos egzistavimą. Tik normali vyro ir moters šeima gali garantuoti pilnavertį vaiko auklėjimą. Tai – pagrindinės instituto darbo sferos.
Norime atkreipti dėmesį, kad homoseksualizmas nesuderinamas su religija. Tuo tarpu ES aukščiausia institucija – Europos Parlamentas Europos Konstitucijoje pamynė krikščioniškasias vertybes pripažįstančias tik normalias šeimas. Europos Žmogaus teisių teismas priėmė sprendimą draudžiantį kabinti kryžius mokyklų klasėse Italijoje. Koks jautrus rūpestis “lygybė” ! Tačiau kažkodėl ES per ilgą egzistavimo laiką nėra parengusi ir įgyvendinusi įstatymų apie geriau apmokamą moterų darbą.
Gėjai ir lesbietės, kaip nenormalūs nukrypimai nuo gamtos reprodukcijos dėsnių, veda į žmonijos susinaikinimą. Niekam ne paslaptis, kad homoseksualai nori kuo plačiau pasirodyti, skiepyti savo pažiūras jaunimui, siekia reklamos ir dominavimo visuomenėje. Nė viena pasaulio organizacija, religija, partija ar bendruomenė nesiekia tokio išskirtinio dėmesio.
     Gali būti, kad šiame Vilniaus institute prisidengiant lyčių lygybe bus bandoma įsteigti priedangos organizacijas homoseksualizmui propaguoti ir skleisti, šeimos tradicijoms naikinti, niekinti tikybą.
     Todėl kviečiame Lietuvos žmones būti budriems ir sekti šios institucijos veiklą. HOMOSEKSUALIZMUI NE ! PAGARBA - ŽMOGUI, ŠEIMAI, TIKYBAI,
.
Tarybos pirmininkas L.Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L.Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com