Pagrindinis

 

LT     EN     RU


LR Švietimo ir mokslo ministerijai
LR Kultūros ministerijai
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui
Lietuvos Radijo ir televizijos tarybai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

         P A R E I Š K I M A S

     Dėl LRT vienašališkos veiklos

Vilnius 2010 01 20
     Nepriklausomybės kovų ir Sąjūdžio dalyviai daugelį kartų kreipėsi, kad Lietuvos radijas ir televizija (LRT) atgaivintų laidą „Atgimimo banga“ arba skirtų reguliarų savaitinį nors 1 – os valandos laiką Nepriklausomybės kovų ir Sąjūdžio dalyviams išsakyti nuomones apie esamą situaciją valstybėje ir teikti pasiūlymus.
     Tenka apgailestauti, kad į tokius pageidavimus nebuvo atsižvelgta. LRT dažnai skiria laiko populistams aiškinti, kaip turi dirbti Seimas ir vyriausybė ir kaip turi gyventi Lietuva. Į diskusijas dažnai kviečiamas A. Brazauskas.
     Atkreipiame dėmesį, kad A. Brazausko pasisakymai apie biudžeto formavimą yra tik socialdemokratų partijos bandymai reanimuotis po Seimo rinkimų patirto pralaimėjimo. Nuo 2008 metų vidurio buvo įžvelgiamos pasaulinės krizės galimos grėsmės. Tačiau nei socdemų partija, nei jos lyderis A. Brazauskas nebandė oficialiai prognozuoti galimų krizės ištakų ir jos pasekmių ir apie tai neįspėjo Lietuvos žmonių. 2008 metais, valdant socialdemokratams, į biudžetą nebuvo surinkta apie 2,3 milijardo litų. Grėsmių akivaizdoje, nesurenkant lėšų į biudžetą, baigiant socdemų valdymo kadenciją buvo organizuotai masiškai išlaidaujama, nebuvo sudarytas valstybės rezervas.
     Ieškant lėšų biudžetui lopyti Seimas ir Vyriausybė 2009 metais ėmėsi daugelio ryžtingų, dažnai nepopuliarių ir skausmingų priemonių. Dažnose diskusijose žiniasklaidoje A. Brazauskas kritikuodavo Seimą ir vyriausybę. Ne vienam žiūrovui, skaitytojui ar klausytojui kildavo klausimai, kodėl A. Brazauskas valdant socdemams nemokė jų, kaip organizuoti žmones gyventi sunkmetyje, nepatarė ir nepareikalavo iš bendrapartiečių vykdyti biudžetą ir netaikė poveikio priemonių blogai dirbantiems. Jo autoritetu vadovaudamiesi socdemai įstūmė nepasirengusią ir išlaidaujančią Lietuvą į pasaulinės krizės verpetus.
     Kūčių vakarą LRT laidoje „Ačiū, kad esi“ už paaukotus gydymui 600 litų A. Brazauskui įteikė "Žydrojo krištolo" statulėlę. Labai dėmesinga ir gražu - milijonierius, partijos ilgametis vadas, prezidentas padeda varguolei. Dar kartą A. Brazausko šeimyna buvo išreklamuota. Tačiau skaudu ir graudu, kad LRT už žygdarbius ir pasiaukojimą Lietuvai, kultūros ir atminties puoselėjimus, žmonių gelbėjimą, partizanų bunkerių ir žeminių atstatymus, paminklų didvyriams ir šviesuoliams pastatymus ar jaunimo ekspediciją „Misija Sibiras 09“ dalyviams nerado jokios nominacijos.
     Prašome atlikti LRT laidų organizavimo patikrą ir suteikti Nepriklausomybės kovų ir Sąjūdžio dalyviams reguliarų savaitinį nors 1 valandos laiką išsakyti nuomones apie esamą situaciją valstybėje ir teikti pasiūlymus.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L.Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com