Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

         K R E I P I M A S I S

DĖL KAZOKIŠKIŲ SĄVARTYNO

Vilnius 2010 01 06
     Informuojame, kad 2009 08 05 kreipėmės į Jus prašydami, kad į 2009 m. Seimo rudens sesijos darbuotvarkę būtų įtrauktos Seimo nutarimo projekto Nr. XP-1580 „Dėl sąvartyno Kazokiškėse uždraudimo“ svarstymo procedūros (dokumentas pridedamas ). Nutarimo projekto iniciatorius yra Seimo narys K. Starkevičius.
     Į šį mūsų laišką gavome Aplinkos ministerijos laišką, kuriame ginamas sąvartyno pastatymo faktas. Mūsų laiškas buvo svarstomas Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitete. Komitete mūsų atstovai sutiko, kad sąvartyne būtų leidžiama eksploatuoti pirmą sekciją kaip išimtį – kaip įvykusį faktą, ir būtų sprendžiami sąvartyno uždarymo darbai. Iki šios dienos nesame gavę oficialios komiteto nuomonės.
Rengiantis, projektuojant, organizuojant ir statant Kazokiškių sąvartyną buvo pažeisti 32 Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminiai aktai, tarp kurių Lietuvos Konstitucijos 19, 23, 37, 42, 53, 54 straipsniai, Europos Konstitucija, Europos Sąjungos penki reglamentai, 8 LR įstatymai ir 19 LR Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir kitų institucijų teisinių aktų. Kasdien nuo sąvartyno atidarymo (2007 11 23 ) nuodijami Kazokiškių ir aplinkinių gyvenviečių žmonės, negerbiamas istorinis paveldas ir nesprendžiami gyventojų patirtų materialinių ir moralinių nuostolių klausimai. Vadovaudamiesi tuo prašome:
1. Įtraukti į 2010 m. Seimo pavasario sesijos darbotvarkę Seimo nutarimo projektą Nr. XP - 1580 „Dėl sąvartyno Kazokiškėse uždraudimo “ svarstymą ,
2. Kviesti į projekto svarstymo procedūras Kazokiškių bendruomenės, visuomeninių organizacijų ir mokslo institucijų atstovus,
3. Svarstant klausimus prašome panaudoti Seimo pirmininkui, Aplinkos apsaugos, Sveikatos reikalų, Valstybės valdymo ir savivaldybių bei Kaimo reikalų komitetams 2002 – 2009 m. įteiktus dokumentus, liečiančius Kazokiškių sąvartyną ,
4. Prieš pradedant Seime įstatymo projekto Nr. XP - 1580 svarstymą organizuoti susitikimą su Kazokiškių bendruomenės, Sąjūdžio ir mokslo institucijų atstovais.


Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Morkūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 8 673 95837,
L.Kerosierius + 370 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 8 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com