Pagrindinis

 

LT     EN     RULietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Arūnui Valinskui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

         K R E I P I M A S I S

     DĖL KAZOKIŠKIŲ SĄVARTYNO

Vilnius 2009 08 05
     Nuo 2002 metų pradžios mokslininkai, Kazokiškių bendruomenės, visuomeninių organizacijų ir Sąjūdžio atstovai įvairioms Lietuvos ir pasaulio organizacijoms aktyviai teikė medžiagą apie amoralius ir neteisėtus Lietuvos vyriausybės institucijų veiksmus projektuojant ir statant sąvartyną Kazokiškėse.
     2006 03 30 LR Seimas priėmė REZOLIUCIJĄ „Dėl sąvartyno Kazokiškėse statybos“, kurioje buvo pažymėta, kad vyriausybė, valstybės ir savivaldybės institucijos projektuodamos sąvartyną nepakankamai įvertino padėtį, teisines nuostatas, nesiėmė priemonių užtikrinančių gyventojų apsaugą ir primygtinai rekomendavo vyriausybei sustabdyti projekto įgyvendinimo darbus. Vyriausybė visiškai nereagavo į Seimo rezoliuciją.
     2006 07 19 Tėvynės sąjungos frakcijos narys Kazys Starkevičius užregistravo Seime LR Seimo nutarimo projektą „ Dėl sąvartyno statybos Kazokiškėse uždraudimo“ (Projekto Nr. XP – 1580) ir šio nutarimo projekto aiškinamąjį raštą.
     2007 11 23 buvo atidarytas Kazokiškių sąvartynas. Tai vyriausybės ir jos institucijų įvykdyto žmogaus teisių , savanaudiško Lietuvos istorijos ir žmogaus teisių pažeminimo, gyvenimo sąlygų bloginimo, teisės ir moralės normų nesilaikymo, Lietuvos istorijos paveldo naikinimo rezultatas
     Atkreipiame dėmesį, kad rengiantis, projektuojant, organizuojant ir statant Kazokiškių sąvartyną buvo pažeisti 32 Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminiai aktai, tarp kurių Lietuvos Konstitucijos 19, 23, 37, 42, 53, 54 straipsniai, Europos Konstitucija, Europos Sąjungos penki reglamentai, 8 LR įstatymai ir 19 LR Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir kitų institucijų teisiniai aktai.
     Kai važiuoji Vilniaus – Kauno automagistrale, Didžiulio ežero – Rykantų kaimo ruože, dažnai jautiesi tarytum neprižiūrimoje tūpėje - tai iš Karijotiškių sąvartyno. Panašus dvokas pradėjo sklisti Kazokiškėse ir aplinkinėse gyvenvietėse bei Vievio prieigose. Aukojant Lietuvos istoriją, paveldą, Kazokiškių ir aplinkinių kaimų gyventojus bei paminant teisę, buldozeriniais vadovavimo principais ir Seimui pataikaujant buvo įrengtas blogiausių pasaulinių technologijų lygio EUROPOS SĄJUNGOS finansuojamas Kazokiškių šiukšlynas. Užtat buvo išsaugoti kompartijos ir dabartinių politikierių medžioklės plotai ir sudarytos lengvatinės pasipinigavimo sąlygos.
     Nuo įstatymo projekto Nr. XP - 1580 užregistravimo praėjo 3 metai. Per tą laiką šis projektas daugelį kartų buvo svarstomas įvairiose komisijose, tačiau galutinės įstatymo projekto svarstymo procedūros buvo nuolat atidėliojamos ir neužbaigtos.

     P R A Š O M E:
1. Įtraukti į IX Seimo Rudens sesijos darbotvarkę Seimo nutarimo projektą Nr. XP - 1580 „Dėl sąvartyno Kazokiškėse uždraudimo “ svarstymą ,
2. Kviesti į projekto svarstymo procedūras Kazokiškių bendruomenės, visuomeninių organizacijų ir mokslo institucijų atstovus,
3. Svarstant klausimus prašome panaudoti Seimo pirmininkui, Aplinkos apsaugos, Sveikatos reikalų, Valstybės valdymo ir savivaldybių bei Kaimo reikalų komitetams 2002 – 2009 m. įteiktus dokumentus, liečiančius Kazokiškių sąvartyną ,
4. Prieš pradedant Seime įstatymo projekto Nr. XP - 1580 svarstymą organizuoti susitikimą su Kazokiškių bendruomenės, Sąjūdžio ir mokslo institucijų atstovais.
Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Morkūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 8 673 95837,
L.Kerosierius + 370 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 8 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com