Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos Prezidentui Žuau Suarešui
     Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Pirmininkei Dorai   Bakojani
     Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos dalyviams
     ČEČĖNŲ TAUTAI

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

         K R E I P I M A S I S

     Dėl Čečėnijos piliečių, valstybės ir valstybingumo naikinimoVilnius 2009 06 25
     Sveikiname ESBO Parlamentinės Asamblėjos sesijos dalyvius ir linkime gerų darbo rezultatų Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje.
     1991 09 06 Čečėnija tapo NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE.
     Atkreipiame ESBO Parlamentinės Asamblėjos sesijos dalyvių dėmesį į Rusijos vykdomą genocidą Čečėnijos Respublikoje Ičkerijoje ir prašome:

1. Sustabdyti karo veiksmus, išvesti kariuomenę iš Čečėnijos Respublikos Ičkerijos bei atlyginti padarytą žalą. Išlaisvinti neteisėtai sulaikytus daugiau kaip 20 tūkstančių čečėnų, be teismo laikomus ir kankinamus Rusijos kalėjimuose;
2. Atstatyti Nepriklausomybę Čečėnijos Respublikai Ičkerijai;
3. Laikytis 1997 05 12 Prezidentų B. Jelcino ir A. Maschadovo pasirašytos TAIKOS SUTARTIES tarp Rusijos Federacijos ir Čečėnijos Respublikos Ičkerijos;
4. Teikti čečėnų tautai humanitarinę paramą;
5. Prašome pasaulio valstybių vadovus neišduoti Rusijai Jūsų valstybėse esančių čečėnų.


     Rusija nuo karo pradžios išžudė apie 250 tūkstančių Čečėnijos piliečių. Valstybė patyrė apie 300 milijardų JAV dolerių nuostolių.
     1997 05 12 Rusijos Federacijos prezidentas Borisas Jelcinas ir Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidentas Aslanas Maschadovas pasirašė TAIKOS SUTARTĮ. Tačiau Rusijos prezidentai B. Jelcinas, V. Putinas ir D. Medvedevas nesilaiko šios sutarties.
     Rusija pažeidė Tarptautinio pakto apie pilietines ir politines teises ( 1966 12 16 ) pirmąjį straipsnį, kuris skelbia: „ Visos tautos turi teisę į apsisprendimą. Pagal šitas teises jos laisvai nustato savo politinį statusą ir laisvai sprendžia ekonominį, socialinį ir kultūrinį vystimąsi“. Iš čečėnų tautos atimta ši fundamentali teisė.
     Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija nesiėmė ryžtingų veiksmų prieš 14 metų Rusijos vykdomą genocidą Čečėnijoje.
     Europos SAUGUMUI, DEMOKRATIJAI, ŽMOGAUS TEISĖMS ir IŠSILAISVINAMAJAI KOVAI stipriausią, skaudžiausią ir triuškinamą smūgį sudavė Rusijos Federacijos vadovai ir jos ginkluotosios pajėgos, kai 1994 12 11 Rusija pradėjo agresyvų totalinį karą prieš čečėnų tautą. 100 – tūkstantinė Rusijos kariuomenė, naudodama uždraustas karines priemones, naikina čečėnų tautą, istorinį paveldą, infrastruktūrą, ekonomiką. Čečėnijoje veikia rusiškieji kariniai mirties eskadronai.

     Vilniaus sąjūdininkai ir Čečėnijos NEPRIKLAUSOMYBĖS rėmėjai ESBO sesijos metu (birželio 29 – liepos 1 dienomis nuo 8 val.) budės LR Seimo prieigose ir aiškins Asamblėjos nariams ir svečiams apie čečėnų tautos tragediją, Rusijos despotizmą Čečėnijoje ir prašys gelbėti Čečėniją.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingas sekretorius A. Budriūnas


Pasiteiravimui: A. Budriūnas, Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 673 95 837, L. Kerosierius, tel. + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas, tel. +370 699 37691,
el. paštas: vilnius@sajudis.com
www.sajudis.com
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com