Pagrindinis

 

LT     EN     RU


JTO generaliniam sekretoriui Ban Ki Mun
NATO generaliniam sekretoriui Japui de Hopui Scheferiui
Europos Parlamento prezidentui Hans-Gert Piottering
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos pirmininkei Dorai Bakojani
Rusijos Federacijos prezidentui Dmitrijui Medvedevui
Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui
ČEČĖNŲ TAUTAI

     Mitingo dalyvių prie Rusijos pasiuntinybės

          K R E I P I M A S I S

     dėl Džocharo Dudajevo nužudymoVilnius 2009 04 21

     Šiandien sukanka 13 metų, kai buvo nužudytas
     Čečėnijos Respublikos Prezidentas Džocharas Dudajevas

     4 šimtmečius Rusija vykdo agresyvius karo veiksmus, siekdama išnaikinti čečėrnus ir užimti teritorijas, kuriose čečėnų gentys gyvena jau keletą tūkstantmečių.
     Ypatingai tragiška buvo 1944 metų vasario 23 – oji, kai visa čečėnų tauta buvo ištremta į Vidurinę Aziją ir Kazachstaną, - ten žuvo apie 70 procentų ištremtųjų.
     1991 09 06 Čečėnija tapo NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE. Kuriant Nepriklausomą Čečėnijos valstybę didelį didvyriškumą parodė čečėnų tauta, dvasininkija ir žymus čečėnų tautos sūnus Džocharas Dudajevas.
Tarptautinio pakto apie pilietines ir politines teises ( 1966 12 16 ) pirmasis straipsnis skelbia: „ Visos tautos turi teisę į apsisprendimą. Pagal šitas teises jos laisvai nustato savo politinį statusą ir laisvai sprendžia ekonominį, socialinį ir kultūrinį vystimąsi“. Iš čečėnų tautos atimta ši fundamentali teisė.
     1994 12 11 Rusija pradėjo agresyvų totalinį karą prieš čečėnų tautą. 100 – tūkstantinė Rusijos kariuomenė, naudodama uždraustas karines priemones, naikina čečėnų tautą, istorinį paveldą, infrastruktūrą, ekonomiką. Čečėnijoje veikia rusiškieji kariniai mirties eskadronai.
     1996 m. balandžio 21 d. Rusija klastingai ir žiauriai nužudo Čečėnijos Respublikos
Ičkerijos Prezidentą Džocharą Dudajevą.
     1997 05 12 Rusijos Federacijos prezidentas Borisas Jelcinas ir Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidentas Aslanas Maschadovas pasirašė TAIKOS SUTARTĮ. Tačiau Rusijos prezidentai B. Jelcinas, V. Putinas ir D. Medvedevas nesilaiko šios
sutarties.
     Nuo karo pradžios daug visuomeninių organizacijų ir piliečių kreipėsi į pasaulio tarptautinių organizacijų ir valstybių vadovus prašydami nutraukti genocidą Čečėnijoje, išvesti Rusijos kariuomenę iš Čečėnijos, atlyginti padarytą žalą ir atstatyti Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Nepriklausomybę.
Globali pasaulinė krizė sunkiais moraliniais sukrėtimais ir didelėmis finansinėmis sąnaudomis Čečėnų tautą veikia labiau nei kitas valstybes.
     Tarptautinės organizacijos ir valstybės nesudraudė Rusijos valdžios, kuri ir toliau vykdo čečėnų tautos genocidą ir leidžia Rusijai tęsti čečėnų tautos naikinimą. Pasaulio organizacijos ir valstybės netiesiogiai sankcionavo čečėnų tautos naikinimą.
     Čečėnų tauta sąžininga ir išdidi – už savo tėvynę ir savo tautą gali kiekvienas čečėnas pasiaukoti.
Nejaugi pasaulio valdytojai nori toliau stebėti 150 milijoninės Rusijos valstybės kovą su už savo tėvynę kovojančiais čečėnais ir Čečėnijos bei Rusijos motinų ašaras už nužudytus vaikus ir sugriautus gyvenimus.
     Pasaulinių organizacijų ir valstybių vadovai prarado pasaulio žmonių pasitikėjimą, humaniškumo ir teisės klausimuose.

     Mitingo dalyviai prašo Rusiją:
1. Sustabdyti karo veiksmus, išvesti kariuomenę iš Čečėnijos Respublikos Ičkerijos bei atlyginti padarytą žalą. Išlaisvinti neteisėtai sulaikytus daugiau kaip 20 tūkstančių čečėnų, be teismo laikomus ir kankinamus Rusijos kalėjimuose;
2. Suteikti Nepriklausomybę Čečėnijos Respublikai Ičkerijai;
3. Laikytis 1997 05 12 Prezidentų B. Jelcino ir A. Maschadovo pasirašytos TAIKOS SUTARTIES;
4. Teikti čečėnų tautai humanitarinę paramą.

     Kviečiame pasaulio valstybes ir geros valios žmones teikti visokeriopą moralinę ir politinę paramą čečėnų tautai.


Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus
tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingas sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas, Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 673 95 837; L. Kerosierius, tel. + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas, tel. +370 699 37691,
el. paštas: vilnius@sajudis.com
www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com